De Groene Kerk De Groene Kerk

De Groene Kerk

Op de startzondag in september hebben we met elkaar gesproken over de klimaatveranderingen, het milieu en alles wat hierop van invloed is. Van grote thema’s, als de consumentenmaatschappij, de zware industrieën en de kostprijs van een vliegticket, tot kleine praktische stapjes waar je snel mee aan de slag kunt; het groente-netje, minder water verbruiken en afvalscheiding.

Alleen al het gesprek hebben met elkaar is waardevol en inspirerend!

We zijn als werkgroep erg enthousiast van start gegaan om als kerk groener te worden, maar ook om inspiratie en informatie met elkaar uit te wisselen. Op basis van de punten uit de gesprekken op de startzondag denken we aan de volgende onderwerpen:

Praktische zaken in de kerk:
 • Verpakkingen
 • Afvalscheiding
 • Papiergebruik
 • Verantwoorde producten
 • Energie/-gasverbruik (loopt al)
Maatschappelijke thema’s:
 • Duurzaam consumeren – recyclen/hergebruik
 • Hoe deden we dat vroeger eigenlijk? Wat kunnen we van ouderen leren?
 • Goed voor en uit de natuur (tuininrichting, groenten kweken, minder vlees eten, minder eten weg gooien)
 • Mobiliteit en milieu (verre reizen, OV, zuinig rijden)
 • Wetenschappelijk informatie over Milieu, Klimaat & Duurzaamheid
De Bijbel en goede zorg voor de natuur:
 • Wat zegt de bijbel erover, welke verantwoording hebben we, hoe deed men dat in de tijd van de bijbel?

We zullen hier met de werkgroep de komende tijd verder over in gesprek gaan.

En, niet te vergeten: alle beetjes helpen. We lossen als Ontmoetingskerk niet het klimaatprobleem op, maar realiseren ons dat alle grote veranderingen ooit begonnen zijn met een eerste stap. Ons motto? Het hoeft niet in één keer perfect;  
Beter inconsequent het goede doen, dan consequent het verkeerde.

Namens de Werkgroep De Groene Kerk
Gerrit Jan, Anneke, Evert, Gonnie, Irene, Jacco, Ruud, Sandra, Leo, Nelleke

– A journey of a thousand miles begins with a single step –
terug