Protestantse Contact Dienst Protestantse Contact Dienst

Protestantse Contact Dienst

Elke eerste dinsdag van de maand is er een inloop-koffiemorgen, vanaf 10.00 uur, in de maanden september t/m mei. Dit is niet altijd in de kerk.
Er komen twee avondvergaderingen van de PCD, zo mogelijk met een thema of een toerusting, aanvang 20.00 uur. Dit wordt tijdig bekend gemaakt.
Een paasattentie wordt na afloop van de paasdienst aan alle kerkgangers uitgereikt.
De PCD verzorgt jaarlijks een kerstviering voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder, in de Ontmoetingskerk.
Veel dames zijn tevens contactpersoon, waardoor ook bezoekwerk aan de orde is.
De commissie bestaat uit Marja Kruijswijk (voorzitter), Cobie Doornik en Janny de Heus.
terug