Kerkbalans

Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Graag vestigen wij uw aandacht op de komende actie Kerkbalans die in onze wijk gehouden zal worden in de periode 19 januari t/m 2 februari 2019. U ontvangt dan weer de envelop met alle informatie over deze actie en het formulier voor uw jaarlijkse bijdrage. De leden van wie een emailadres bekend is worden via de mail benaderd. Check eventueel uw spambox als u geen bericht ontvangt. Elk wijklid en elke bijdrage is voor ons van groot belang.

Het motto van de komende actie is:
 
Geef voor je Kerk

De Ontmoetingskerk is ons heel wat waard, het is immers het hart van onze wijkgemeente. Om dit Huis van God in stand te houden en het pastoraat te kunnen blijven bekostigen is het van groot belang dat al onze le-den, een ieder naar vermogen en draagkracht, hun steentje bijdragen.

Zoals bekend vergrijst onze wijk, met gevolg dat ook trouw betalende leden ons ontvallen. Om die reden ontvangen wij elk jaar ook minder aan bijdragen en het tekort voor 2019 wordt voor onze wijk daardoor be-groot op ca. € 30.000.
Uw kerkrentmeesters doen dan ook een dringend verzoek op u om uw jaarlijkse vaste bijdrage nog eens te bekijken. Ziet u kans deze nog wat te verhogen, dan heel erg graag. Ook eenmalige extra giften zijn uiter-aard van harte welkom!

Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 078-6176885

De begeleidende brief vind je hier.
De folder van de plaatselijke Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam vind je hier.
terug