Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Communicatie

Op deze pagina staat praktische informatie over de communicatie binnen onze wijkgemeente.

Wijkbrieven

Paaswijkbrief 2024 nieuw
Kerstwijkbrief 2023 
Startnummer wijkbrief 2023 
Zomerwijkbrief 2023  
Paasnummer 2023

Kerstnummer wijkbrief 2022
Startwijkbrief september 2022
Zomerwijkbrief


Informatieboekje

Het informatieboekje van onze wijkgemeente kun je  hier inzien.


Verschijningsdata kerkblad

Ons kerkblad Kerk op Dordt verschijnt eenmaal per twee tot drie weken. Op de website van Kerk op Dordt is vermeld op welke data de kopij moet worden aangeleverd, en op welke datum het kerkblad verschijnt.

Inleveren wijkberichten uiterlijk op woensdag 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
Aanleveren via Lex Nagtegaal, Nijentein 5, 3328 ZH, e-mail: kerkblad@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.
Ook bedankberichtjes kunnen, mits er plaatsruimte is, onder de wijkberichten worden opgenomen.


Verschijningsdata wijkbrief 

De wijkbrief van onze wijkgemeente Sterrenburg verschijnt viermaal per jaar. Hieronder is vermeld op welke data de kopij moet worden aangeleverd, en op welke datum de wijkbrief moet zijn bezorgd.

Uitgave Kopij inleveren Bezorgd (streefdatum)
     
Maart 2024 6 maart 27 maart
Zomer 12 juni 3 juli

 

Beheer website

Voor contact met de beheerders van deze website kun je een email sturen aan: webmaster@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
terug