Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Communicatie

Op deze pagina staat praktische informatie over de communicatie binnen onze wijkgemeente.

Wijkbrieven

Kerstwijkbrief 2023 (nieuw)
Startnummer wijkbrief 2023 
Zomerwijkbrief 2023  
Paasnummer 2023

Kerstnummer wijkbrief 2022
Startwijkbrief september 2022
Zomerwijkbrief


Informatieboekje

Het informatieboekje van onze wijkgemeente kun je  hier inzien.


Verschijningsdata kerkblad

Ons kerkblad Kerk op Dordt verschijnt eenmaal per twee tot drie weken. Op de website van Kerk op Dordt is vermeld op welke data de kopij moet worden aangeleverd, en op welke datum het kerkblad verschijnt.

Inleveren wijkberichten uiterlijk op woensdag 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
Aanleveren via Lex Nagtegaal, Nijentein 5, 3328 ZH, e-mail: kerkblad@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.
Ook bedankberichtjes kunnen, mits er plaatsruimte is, onder de wijkberichten worden opgenomen.


Verschijningsdata wijkbrief 

De wijkbrief van onze wijkgemeente Sterrenburg verschijnt viermaal per jaar. Hieronder is vermeld op welke data de kopij moet worden aangeleverd, en op welke datum de wijkbrief moet zijn bezorgd.

Uitgave Kopij inleveren Bezorgd (streefdatum)
     
Maart 2024 6 maart 27 maart
Zomer 12 juni 3 juli

 

Beheer website

Voor contact met de beheerders van deze website kun je een email sturen aan: webmaster@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
terug

Kerkdienst
03-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

Vesperdienst 40 dagentijd
03-03-2024 om 19.00 uur
liturgie
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van verstilling, van inkeer, van voorbereiding op de lijdensweek. In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie die verstilling met elkaar te beleven in de vespervieringen op de zes zondagen voorafgaande aan het feest van de Opstanding, te beginnen op 18 februari. De vespers beginnen steeds om 19:00 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Openstelling Ontmoetingskerk
06-03-2024 om 10:00

Kerk en Hobby Beweging
07-03-2024 om

Openstelling Ontmoetingskerk
07-03-2024 om 10:00

Soos op donderdag
07-03-2024 om 13:45

Huiswerkhuis
07-03-2024 om 14.15

Aanschuiflunch
09-03-2024 om 12.30

Kerkdienst
10-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.