Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Bankrekeningnummers

(1) Vrijwillige bijdragen:

Actie Kerkbalans
Solidariteitskas
Oogstcollecte / Maatschappelijke Zegeningen
Eindejaarscollecte
NL83 RABO 0373 7025 07  (voorheen NL67FVLB0225391503) t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. acties

(2) Collectebonnen:

NL42 RABO 0373 7025 66 (voorheen NL92FVLB0225391538) t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. collectebonnen (onder vermelding van gewenste waarde/kleur, aantal, bezorgadres)
Voorbeeld: 1234AB-68H, 1x15, 2x10

(3) Giften wijkkas:

anders dan onder (1), bijvoorbeeld voor een specifiek wijkgebonden doel
NL33 RABO 0373 7028 25 (voorheen NL83FVLB0225428172) t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht (eventueel onder vermelding waarvoor uw gift bestemd is).

(4) Diaconie:

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam (onder vermelding van de betreffende wijk of "diaconie algemeen")
terug