Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige mensenrechten-organisatie: zij ontvangt geen geld van de regering of van enig politieke partij en is niet gebonden aan een politieke of godsdienstige overtuiging.

Amnesty International (AI) streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daartoe voert zij acties gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige inbreuken op het recht van lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.
Wanneer Amnesty International melding krijgt van mensenrechten schendingen doet zij ter plaatse systematisch en onpartijdig onderzoek naar de feiten. Dit is essentieel omdat AI altijd zeker moet zijn van haar geloofwaardigheid wanneer zij oproept tot een internationale actie. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn geweest van gewapend verzet of oproepen tot gewapend geweld.
Door het jaar heen worden verschillende schrijf/handtekeningen acties georganiseerd te weten rond 8 maart, in het kader van Internationale Vrouwendag, en rond 10 december, in het kader van de Internationale Dag van de Mensenrechten.
Website Amnesty: www.amnesty.nl.
email: amnesty@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
terug