Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

woensdag 22 december 2021

Open Huis gaat niet door!

Datum: 
 woensdag 22 december 2021
Tijdstip: 
 10:00  - 12:00
Locatie: 
 Ontmoetingskerk

          Dordrecht, 17 december 2021
Beste bezoekers van Open Huis,
De afgelopen dagen is er in de media de nodige aandacht geweest voor de (snelle) verspreiding van de zogenaamde Omikron variant van het Coronavirus.
Naar aanleiding van deze berichtgeving is het OMT-Ontmoetingkerk in spoedzitting bijeengekomen om een advies uit te brengen hoe hierop te acteren ten aanzien van het aantal bezoekers. De Kleine Kerkenraad heeft hierop besloten met onmiddellijke ingang geen bezoekers meer te ontvangen in de Ontmoetingskerk..
Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 9 januari 2022..
Dit betekent dat ook de Open Huis bijeenkomst van 22 december a.s. GEEN doorgang zal vinden.
Op dit moment is het nog onzeker is of het Open Huis van 12 januari 2022 wel kan doorgaan. Houd hiervoor ook de berichtgeving in het kerkblad en op de zondagsbrief van begin januari in de gaten.
Kijk in ieder altijd op de WEBSITE van de Ontmoetingskerk voor de meest actuele informatie: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Graag hadden wij u welkom willen heten in os Open Huis, maar de veiligheid van ons allen is van essentieel belang.
Namens het Open Huis-team,
Idelette Reehorst

 

terug
 Kerkdienst
03-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

Vesperdienst 40 dagentijd
03-03-2024 om 19.00 uur
liturgie
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van verstilling, van inkeer, van voorbereiding op de lijdensweek. In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie die verstilling met elkaar te beleven in de vespervieringen op de zes zondagen voorafgaande aan het feest van de Opstanding, te beginnen op 18 februari. De vespers beginnen steeds om 19:00 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Openstelling Ontmoetingskerk
06-03-2024 om 10:00

Kerk en Hobby Beweging
07-03-2024 om

Openstelling Ontmoetingskerk
07-03-2024 om 10:00

Soos op donderdag
07-03-2024 om 13:45

Huiswerkhuis
07-03-2024 om 14.15

Aanschuiflunch
09-03-2024 om 12.30

Kerkdienst
10-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.