Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Afscheid


Het levenseinde is omgeven met veel vragen. Sommige moeten meteen beantwoord
worden, zoals: hoe bereiden we het afscheid voor en wie kan ons daar bij begeleiden? Er zijn ook vragen die langer met je meegaan en verder reiken. Je moet immers na het verlies van een dierbare je leven opnieuw vormgeven in het besef van je menselijke kwetsbaarheid.
De christelijke traditie kent oeroude rituelen waarin de hoogten en diepten van het leven worden verbonden met de Eeuwige. De Onmoetingskerk deelt in deze traditie. De predikant van deze kerk, ds. Dick Steenks, is beschikbaar om bij ziekte en rouw naar behoefte  persoonlijke begeleiding te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan het gesprek van mens tot mens, maar ook aan rituelen als de ziekenzegen, alsmede de vormgeving van een afscheidsdienst.
Voor de vragen die langer met je meegaan is er de mogelijkheid tot het ontvangen van  persoonlijke begeleiding in een serie gesprekken. In een zondagse kerkdienst, aan het einde van het kerkelijk jaar (doorgaans eind november), worden de namen van wie uit de  Ontmoetingskerk zijn overleden genoemd voor het aangezicht van de Eeuwige.
Praktische informatie
-
Wilt u uw eigen afscheidsdienst bespreken, dan kunt u contact opnemen met onze predikant, ds. Dick Steenks. Zie contactgegevens.
- Als een dierbare van u overleden is en u wilt de kerk betrekken bij het afscheid dan kunt u voor het gebruik van de Ontmoetingskerk contact opnemen met de koster Leo Simpelaar 078-6175175 en voor het leiden van de afscheidsdienst met ds. Dick Steenks. Graag eerst de datum van de uitvaart afstemmen met koster en/of predikant voordat deze definitief wordt vastgelegd.
- Ds. Steenks heeft dan een gesprek met u als nabestaande(n) over het leven van de overledene en de afscheidsdienst. U kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten voor de afscheidsdienst.

Wat kan er allemaal in de Ontmoetingskerk?
- condoleance in de kerk
- een samenzijn na de dienst
- foto’s en / of muziek naar keuze
- de afscheidsdienst online meekijken of achteraf bekijken
Nazorg
Ook in de tijd na de afscheidsdienst komen de predikant, de ouderling of pastoraal werker dan wel de contactpersoon langs om samen - als u hieraan behoefte heeft - te spreken over het verdriet en over de nieuwe levenssituatie.
Kosten
Voor leden van de Protestantse Gemeente Sterrenburg zijn gebruik van de kerk en de inzet van de voorganger, koster en organist kosteloos. Niet-leden wordt een vergoeding gevraagd (via de uitvaartondernemer).
Contact
Wilt u meer weten? Neem gerust contact op. Klik hier voor de contactgegevens.

Stilteruimte

 
terug