Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg; website in bewerking

Adventsproject: Stichting Leergeld Drechtsteden

Adventsproject: Stichting Leergeld Drechtsteden

In deze adventstijd willen wij extra aandacht geven aan deze stichting. Daar veel gezinnen het moeilijk hebben zorgt deze stichting ervoor dat kinderen uit deze gezinnen mee kunnen blijven doen met allerlei sport- en schoolactiviteiten. Hierdoor hoeven deze kinderen niet aan de ‘zijlijn’ te staan. Zo horen ze er ook bij. Deze stichting zorgt voor een geldelijke bijdrage voor de aanschaf van onder andere een fiets, laptop, schoolreisje en sportkleding. Dit is nog maar een kleine greep uit al wat mogelijk is. De diaconie hoopt op uw bijdrage. De collectebus staat in de hal van de Kerk. Ook de meeropbrengst van de adventskalenders is voor dit doel bestemd.
De Diaconie.
 
terug

Kerkdienst
03-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.

Vesperdienst 40 dagentijd
03-03-2024 om 19.00 uur
liturgie
De Veertigdagentijd is van ouds een tijd van verstilling, van inkeer, van voorbereiding op de lijdensweek. In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie die verstilling met elkaar te beleven in de vespervieringen op de zes zondagen voorafgaande aan het feest van de Opstanding, te beginnen op 18 februari. De vespers beginnen steeds om 19:00 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Openstelling Ontmoetingskerk
06-03-2024 om 10:00

Kerk en Hobby Beweging
07-03-2024 om

Openstelling Ontmoetingskerk
07-03-2024 om 10:00

Soos op donderdag
07-03-2024 om 13:45

Huiswerkhuis
07-03-2024 om 14.15

Aanschuiflunch
09-03-2024 om 12.30

Kerkdienst
10-03-2024 om 10.00
De liturgie voor deze dienst vind je bij de knop zondagsbrieven. De dienst kan via
Youtube en www.kerkomroep.nl gevolgd worden.