Zonnepanelen op de Ontmoetingskerk Zonnepanelen op de Ontmoetingskerk

Aanschaf zonnepanelen

Het idee speelt al langer, maar nu gaat het er dan toch van komen. De kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters zijn akkoord gegaan met de plaatsing van 50 zonnepanelen op het dak van de Ontmoetingskerk. Zo kunnen wij geheel gaan voorzien in onze eigen elektriciteitsvoorziening.
In het verleden werd met regelmaat gedacht aan zonnepanelen, maar het is steeds bij plannen gebleven omdat ons door deskundigen verteld werd dat de ligging van het dak van de kerk daarvoor niet geschikt was. De panelen zouden te weinig zon ontvangen. Door verbeterde technieken is dit nu, ook in onze situatie, wel mogelijk geworden.
Het is een verantwoorde investering die zichzelf, op termijn, terugverdient. Belangrijker is echter dat wij als wijkgemeente niet alleen meedenken, maar zo ook meehelpen waardoor ook de generaties na ons een goed bestaan zullen hebben.
Ons kerkgebouw is nu geheel voorzien van LED verlichting, in een aantal zaalruimten is energiedoek aangebracht en onlangs zijn alle buitenmuren geïsoleerd. Het aanbrengen van zonnepanelen op ons gebouw de volgende stap.
Het idee is ontstaan om deze panelen te laten sponsoren door onze gemeenteleden. Een gemeenschappelijke actie die wat energie kost maar veel meer op gaat leveren, mooier kunnen wij het met elkaar niet maken. Als u wilt en kunt dan mag u meedoen, heel graag zelfs. De kosten van één zonnepaneel bedragen € 320,--. U kunt de kosten van één of meerdere panelen voor uw rekening nemen, maar er is ook de mogelijkheid om een half of een kwart paneel te sponsoren. U betaalt dan resp. € 160,00 of € 80,00. Zo helpt iedereen mee om ons kerkgebouw nog groener te maken.
Wilt u meedoen dan mag u het bedrag van uw keuze overmaken op de bankrekening van onze wijkkas. Aan de hand van het gestorte bedrag kunnen wij uw deelname aflezen. U moet wél even aangeven dat het de zonnepanelen betreft.
Op dit moment is er al een bedrag toegezegd om ruim dertien panelen aan te brengen. De opbrengst van de braderie heeft ruim acht panelen opgeleverd en daarnaast zij er vijf toezeggingen. Fantastisch!!

NL33 RABO 0373 7028 25 t.g.v. PWG Sterrenburg

Met vriendelijke groeten,
Namens de kerkrentmeesters
Hans van Rossum, hrossum@gmail.com, tel. 078-6176885

 
terug