Open Huis in de Ontmoetingskerk Open Huis in de Ontmoetingskerk

Open Huis

Gezelligheid, ontmoeting, een goed gesprek, gratis koffie, thee en koek, een gastvrije ontvangst en … elke keer een programma. Dat zijn de vaste ingrediënten van het tweewekelijkse open huis op woensdagmorgen.
In september 2018 al weer het elfde seizoen van het open huis, dat van het begin af aan een succes is gebleken.
Open kerk, gedragen door een groep van ongeveer veertien vrijwilligers. Een inloop voor kerk en buurt. Gemeenteleden, gasten of anderen die daarvoor gevraagd worden, geven presentaties over hun werk of hobby, vertellen over hun passie of over de organisatie waarvoor zij werken, lezen verhalen of gedichten voor, laten muziek horen of houden een workshop.
Het huis (de Ontmoetingskerk) is open elke tweede en vierde woensdagmorgen van de maand van 9.45 tot 12.00 uur. Het seizoen loopt van september tot en met juni. Aan het eind van elk seizoen is er een ‘Zomer-open huis’.
Elk open huis wordt nog apart aangekondigd in de dag-en weekbladen, de kerkbladen en de zondagsbrief. Soms is een thema van het Open Huis zo interessant, dat mensen graag erover doorpraten of het in creatieve vorm willen voortzetten in een workshop.

Programma

Datum Onderwerp
27 februari Tandarts Mohammad Ammar vertelt over Syrië en de problematiek rondom de oorlog en de vluchtelingen uit zijn thuisland.
13 maart Het Nederlandse Urban Search and Rescue team wordt namens Nederland ingezet bij rampen in het buitenland. Huub van der Weide is daar nauw bij betrokken en vertelt hierover.
27 maart Leo Simpelaar neemt ons mee op reis naar Albanië. Hij doet verslag van een aantal hulpprojecten waar hij aan heeft meegewerkt.
10 april ‘Rwanda, 25 jaar na de genocide’. Mama Rose is met een aantal jongeren uit Rwanda op uitnodiging van Kerk In Actie in Nederland. Eén van hen vertelt hoe de situatie nu is in zijn thuisland.
24 april ‘Van boerenland naar waterland’. Boswachter Jaques van der Neut, werkzaam bij Staats bosbeheer geeft een presentatie over de ontwikkeling en verandering in de Biesbosch .
8 mei 'Het kaf en het koren’. Een presentatie van Paul Seesink over goed en kwaad in WO 11 en de niet altijd duidelijke scheidslijn tussen die twee.
22 mei ‘Iran’, deel 2. Het vervolg van de indrukwekkende presentie van 26 September 2018 door Haije en Frietzen Wind over hun reis door Iran.
12 juni ‘Watersnoden, de menselijke kant’. Een lezing van Geert Ouweneel over hoe de mensen met hun gedrag, hebbelijkheden en onhebbelijkheden reageerden op grote natuurrampen, met name watersnoden in de 17e, 18e en 19e eeuw.
26 juni Slotdag Open Huis. Theatergroep Mooiweer komt met de vrolijke voorstelling ‘Aan de keukentafel’met veel interactie met het publiek. Daarna sluiten we dit seizoen af met een gezellige pannenkoekenmaaltijd.
17 juli Zomer Open Huis met de populaire gezellige zomerquiz.
21 augustus Nog nader te bepalen.

Het programma voor de tweede helft van 2019 zal tegen die tijd hier op de website worden gepubliceerd.

U bent op bovenstaande data van 9.45 tot 12.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Telefoon kerk: 078-6175175.
Idelette Reehorst tel: 078-6177589 E-mail:

Idelette, Annie, Jan en Anneke.

terug