Open Huis in de Ontmoetingskerk Open Huis in de Ontmoetingskerk

Open Huis

Gezelligheid, ontmoeting, een goed gesprek, gratis koffie, thee en koek, een gastvrije ontvangst en … elke keer een programma. Dat zijn de vaste ingrediënten van het tweewekelijkse open huis op woensdagmorgen.
In september 2019 al weer het twaalfde seizoen van het open huis, dat van het begin af aan een succes is gebleken.
Open kerk, gedragen door een groep van ongeveer veertien vrijwilligers. Een inloop voor kerk en buurt. Gemeenteleden, gasten of anderen die daarvoor gevraagd worden, geven presentaties over hun werk of hobby, vertellen over hun passie of over de organisatie waarvoor zij werken, lezen verhalen of gedichten voor, laten muziek horen of houden een workshop.
Het huis (de Ontmoetingskerk) is open elke tweede en vierde woensdagmorgen van de maand van 9.45 tot 12.00 uur. Het seizoen loopt van september tot en met juni. Aan het eind van elk seizoen is er een ‘Zomer-open huis’.
Elk open huis wordt nog apart aangekondigd in de dag-en weekbladen, de kerkbladen en de zondagsbrief. Soms is een thema van het Open Huis zo interessant, dat mensen graag erover doorpraten of het in creatieve vorm willen voortzetten in een workshop.

Programma

Datum Onderwerp
8 januari ‘Rome onder de grond’, het vervolg van de boeiende lezing van Percival Stubbs van 2019 met harpspel door Minou den Hals.
22 januari ‘De zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking’ Missionair werker Wiebe van Horssen vertelt over zijn ervaring met ontwikkelingswerk in Mozambique.

Het programma voor de tweede helft van 2020 zal tegen die tijd hier op de website worden gepubliceerd.

U bent op bovenstaande data van 9.45 tot 12.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Telefoon kerk: 078-6175175.
Idelette Reehorst tel: 078-6177589 E-mail: ideletter@hotmail.com

Idelette, Annie, Jan en Anneke.

terug