Open Huis in de Ontmoetingskerk Open Huis in de Ontmoetingskerk

Open Huis

Gezelligheid, ontmoeting, een goed gesprek, gratis koffie, thee en koek, een gastvrije ontvangst en … elke keer een programma. Dat zijn de vaste ingrediënten van het tweewekelijkse open huis op woensdagmorgen.
In september 2018 al weer het elfde seizoen van het open huis, dat van het begin af aan een succes is gebleken.
Open kerk, gedragen door een groep van ongeveer veertien vrijwilligers. Een inloop voor kerk en buurt. Gemeenteleden, gasten of anderen die daarvoor gevraagd worden, geven presentaties over hun werk of hobby, vertellen over hun passie of over de organisatie waarvoor zij werken, lezen verhalen of gedichten voor, laten muziek horen of houden een workshop.
Het huis (de Ontmoetingskerk) is open elke tweede en vierde woensdagmorgen van de maand van 9.45 tot 12.00 uur. Het seizoen loopt van september tot en met juni. Aan het eind van elk seizoen is er een ‘Zomer-open huis’.
Elk open huis wordt nog apart aangekondigd in de dag-en weekbladen, de kerkbladen en de zondagsbrief. Soms is een thema van het Open Huis zo interessant, dat mensen graag erover doorpraten of het in creatieve vorm willen voortzetten in een workshop.

Programma

Datum Onderwerp
18 juli Zomer Open Huis met de populaire gezellige zomerquiz.
15 augustus Zomer Open Huis met rondreis door Suriname, Piet Wentzel.
12 september Een foto- en filmverslag van de reizen, die hij dit voorjaar maakte naar Japan en Georgië, door Paul Reehorst.
26 september Frietzen en Haije Wind vertellen aan de hand van foto’s over hun reis naar Iran.
10 oktober Een kijkje achter de schermen bij de organisatie van grote evenementen, zoals DORDT IN STOOM door Marco Westland.
24 oktober ‘Voeding en senioren’ Een lichtvoetige lezing met een snufje humor door Harry Aardoom.
14 november Een presentatie van politieman Marius Evertse over veiligheid in en om het huis en in de openbare ruimte.
28 november Hulpproject in Albanië. Leo Simpelaar is er nauw bij betrokken en doet verslag van zijn reizen daar naartoe
12 december Marianne Eekhout van Het Dordrechts Museum vertelt over de tentoonstelling ‘Werk, bid en bewonder’ een nieuwe kijk op kunst en Calvinisme.
9 januari ‘Rome onder de grond’ een lezing van Percival Stubbs met harpspel door Minou den Hals .
24 januari ‘Het dagelijks leven in de 19e eeuw’. Een presentatie van mevr. Wyke Sybesma van Museum van Gijn.

Het programma voor de tweede helft van 2018 zal tegen die tijd hier op de website worden gepubliceerd.

U bent op bovenstaande data van 9.45 tot 12.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Telefoon kerk: 078-6175175.
Idelette Reehorst tel: 078-6177589 E-mail:

Idelette, Annie, Jan en Anneke.

terug