Open Huis in de Ontmoetingskerk Open Huis in de Ontmoetingskerk

Open Huis

Gezelligheid, ontmoeting, een goed gesprek, gratis koffie, thee en koek, een gastvrije ontvangst en … elke keer een programma. Dat zijn de vaste ingrediënten van het tweewekelijkse open huis op woensdagmorgen.
In september 2019 al weer het twaalfde seizoen van het open huis, dat van het begin af aan een succes is gebleken.
Open kerk, gedragen door een groep van ongeveer veertien vrijwilligers. Een inloop voor kerk en buurt. Gemeenteleden, gasten of anderen die daarvoor gevraagd worden, geven presentaties over hun werk of hobby, vertellen over hun passie of over de organisatie waarvoor zij werken, lezen verhalen of gedichten voor, laten muziek horen of houden een workshop.
Het huis (de Ontmoetingskerk) is open elke tweede en vierde woensdagmorgen van de maand van 9.45 tot 12.00 uur. Het seizoen loopt van september tot en met juni. Aan het eind van elk seizoen is er een ‘Zomer-open huis’.
Elk open huis wordt nog apart aangekondigd in de dag-en weekbladen, de kerkbladen en de zondagsbrief. Soms is een thema van het Open Huis zo interessant, dat mensen graag erover doorpraten of het in creatieve vorm willen voortzetten in een workshop.

Programma

Datum Onderwerp
11 september Reis door Zwitserland. Met een prachtige film van Piet Wentzel.
25 september Marius en Tiny Evertse vertellen over hun bijzondere reis naar Afrika die zij dit voorjaar hebben gemaakt.
9 oktober ‘Trouwambtenaar, een boeiende bezigheid’ en ‘Trouwen is delen van geluk’. Gijs Zonnenberg geeft met veel humor een inkijkje in zijn lange loopbaan als trouwambtenaar.
23 oktober ‘Patiëntveiligheid in het ziekenhuis’ is het onderwerp waarover Matthea Jansen uitleg geeft. Zij heeft jarenlang aan meerdere projecten in het Albert Schweitzerziekenhuis gewerkt.
13 november Huisarts en schrijver Jan Huisman geeft een presentatie met de titel ‘Slaap, dromen en God’ waarin hij stilstaat bij de slaap, de verschillende slaapstadia en de functie van dromen. Wat is?eigenlijk een droom, waarom dromen we en hebben dromen een betekenis en spelen die in ons geloof ook een rol? ?
27 november ‘God in de supermarkt’. Over hoe en wat we kiezen als we in de Supermarkt onze dagelijkse boodschappen doen. De vrienden Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp hebben door hun studies ontdekt dat ons eten veel invloed heeft op de natuur en de mensen die op onze mooie planeet leven. Zij geven een interactieve workshop waarin de consument zelf bepaalt in welk tempo hij of zij duurzamer wil gaan eten. Ze zijn onafhankelijk en niet verbonden aan een kerk, supermarktketen, NGO, bedrijf of keurmerk. Hun initiatief wordt wel ondersteund door De Groene Kerken, waar de Ontmoetingskerk ook bijhoort.
11 december Winterse foto’s en filmbeelden van o.a. Fins Lapland, Londen en onze eigen Kerstmarkt in Dordrecht. Door Christine en Paul Reehorst.
8 januari ‘Rome onder de grond’, het vervolg van de boeiende lezing van Percival Stubbs van 2019 met harpspel door Minou den Hals.
22 januari ‘De zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking’ Missionair werker Wiebe van Horssen vertelt over zijn ervaring met ontwikkelingswerk in Mozambique.

Het programma voor de tweede helft van 2020 zal tegen die tijd hier op de website worden gepubliceerd.

U bent op bovenstaande data van 9.45 tot 12.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Telefoon kerk: 078-6175175.
Idelette Reehorst tel: 078-6177589 E-mail:

Idelette, Annie, Jan en Anneke.

terug