Zondagsbrief 7 november 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk


Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
of
https://forms.gle/oUhQ5fVcJTcKgSuM9
of
U kunt ook een e-mail sturen naar ontmoetingskerk.aanmelden@gmail.com

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van deze kerkdienst vindt u hier.
 

Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Klaas van der Knijff
Koster  Klaas van der Knijff
Ouderlingen  Harmieneke vd Zeijden en Nicolette Polhuijs
Diaken  Ali Mensen
Kinderdienst  Nelleke Heijboer
Tienerdienst  Er is deze week geen tienerdienst
Inzameling  Dankdagcollecte
 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Gonnie Walrecht.
 

Dankdagcollecte

Zondag 7 november wordt in onze kerk de Dankdagcollecte gehouden. Als blijk van dankbaarheid voor het geoogste graan waar ons dagelijks brood van wordt gebakken en voor de vele gewassen die ons elke dag van het jaar tot voedsel dienen. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Oogsten kunnen zomaar, vanwege een teveel of juist een tekort aan regen, mislukken en dat speelt zeker een rol nu het klimaat steeds grotere extremen vertoont. De zorg voor onze wereld en haar toekomst neemt toe en dat maakt de dankbaarheid voor alle genoten zegeningen en weldaden nog groter. Maatschappelijke zegeningen als werk en goed onderwijs zijn voor ons allen zegeningen om dankbaar voor te zijn. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg, de vele gepassioneerde artsen en verpleegkundigen die zich daarbinnen inzetten om onze goede medische zorg in stand te houden. Dankbaar omdat wij kunnen wonen in een verwarmd huis en dankbaar omdat wij deel uit mogen maken van een warme wijkgemeente. Het is veel, heel veel om oprecht dankbaar voor te zijn.
Uw kerkrentmeesters vragen u om deze dankbaarheid om te zetten in een speciale bijdrage voor uw wijkkerk zodat de wijkgemeente Sterrenburg in de toekomst kan blijven voortbestaan voor ons nageslacht zodat onze Ontmoetingskerk nog lang een Huis mag blijven om God en elkaar te ontmoeten.
Met een hartelijke groet,
Leonard van Geldorp, penningmeester,
Hans van Rossum, kerkrentmeester

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 43: 23 - 29 okt. 2021   Totaal € 921,70
Coll. 1: diaconie:                                  € 595,20          
Coll. 2: wijkkas:                                   € 269,00                      
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 57,50
U allen hartelijk bedankt voor uw goede giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
 

Belangrijke mededeling m.b.t. coronamaatregelen
In navolging van het Kabinetsbesluit om vanaf 5 november 2021 de verplichte afstand van 1,50 meter weer in te voeren kiest de Kerkenraad ervoor om deze veiligheidsafstand te handhaven omdat de Ontmoetingskerk voor iedereen is. Tevens wordt vanaf 5 november 2021 het dragen van een neus-/mondmasker verplicht bij het binnentreden van de kerk en de verplaatsingen in de kerk. Er worden geen blokkades opgeworpen voor toegang door een coronatoegangsbewijs te eisen bij de ingang. In onze gemeente zijn er leden die om welke reden dan ook niet (volledig) gevaccineerd zijn en onder de al dan niet gevaccineerde gemeenteleden bevindt zich een groot aantal kwetsbare mensen.
De kerkenraad

 

Dankdag voor het gewas en fruitbakjes

Van het fruit dat u heeft ingeleverd, worden vandaag ruim 60 fruitbakjes gemaakt! Die bakjes moeten allemaal weggebracht worden naar de mensen die door u allen zijn aan ons zijn doorgegeven. We kunnen uw hulp bij het wegbrengen van de bakjes na de dienst heel goed gebruiken. Als velen een bakje wegbrengen is de klus zo geklaard.
De diaconie

Voedselbank

In november gaan we bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen en krenten inzamelen. Verder blijven andere houdbare levensmiddelen en uiteraard ook een financiële bijdrage van harte welkom. Wij zijn blij dat we regelmatig kunnen bijdragen aan het ondersteunen van mensen die onze hulp nodig hebben
U kunt uw bijdragen in het krat in de hal doen tijdens de openingsuren van de kerk, die op de achterzijde van deze zondagsbrief vermeld staan.

Actie Schoenendoos

Wat fijn dat er al een aantal schoenendozen staan.
Ook wordt er los materiaal geleverd en financiële bijdragen.
Hartelijk dank. Zaterdag 20 november worden de dozen weggebracht!
Ali Mensen

Chocoladerepen voor de PI Dordrecht

Vanaf volgende week gaan we ook weer chocoladerepen inzamelen voor de bewoners van de penitentiaire inrichting van Dordrecht. Deze actie wordt altijd bijzonder op prijs gesteld. We willen min. 360 repen overhandigen begin december. U kunt de repen afgeven voor en na de zondagse viering en tijdens de openingsuren van de kerk. Doet u mee?
De diaconie

Open Huis m.m.v. Biesbosch gids Leen Fijnekam

Woensdag 10 november geeft Leen Fijnekam een presentatie over de flora en fauna van de Biesbosch. Na de pauze komt het leven en werken van de griendwerkers aan bod.
Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd er nog griendhout in de grienden gekapt en verwerkt. Leen Fijnekam heeft er ook een boek over geschreven.
Iedereen is vanaf 10.00 uur van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk. Er wordt koffie en thee geschonken en om 10.30 uur begint de presentatie.

KookHuis

Wij nodigen u uit voor het KookHuis, dat plaatsvindt op dinsdag 16 en woensdag 17 november. Aanmelden kan t/m 13 november telefonisch of via e-mail bij Marja Kruijswijk, telefoon 6170490/0651262309, e-mail mkruijswijk@kpnmail.nl . U bent van harte welkom vanaf 17.30uur en de maaltijd begint om 18.00uur. De kosten bedragen € 8,50 (inclusief koffie/thee en een drankje). Wij zijn genoodzaakt ons aan de geldende coronamaatregelen te houden (handen ontsmetten, mondkapje op als u loopt), maar wij gaan ook een coronacheck uitvoeren (QR code, negatief testbewijs of beterschapsbewijs). Wij hopen dat dit geen belemmering is.
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren


Aangepaste openstelling Ontmoetingskerk

Zaterdag 13 en 20 november aanstaande is er geen InloopHuis i.v.m. andere activiteiten
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.