Zondagsbrief 8 augustus 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 8 augustus 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger ds. C.A. Streefkerk
Organist Marcus van Driel
Lector Dick Ouwehand
Koster Evert en Marja Kruijswijk
Ouderlingen Marco Molendijk en Herman Riet
Diaken Aad Smit
Kinderdienst geen kinderdienst
Tienerdienst geen tienerdienst
Inzameling  1. Noah's Ark Children's Ministry Uganda
 

Collectebestemming

Vandaag is er 1 collecte, dit is de avondmaalscollecte voor Noah’s Ark
Noah’s Ark (Kinderbediening Uganda) is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda opgericht in 1999. De organisatie bestaat inmiddels uit een kinderhuis, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare beroepsopleiding, een medische kliniek en nog veel meer..

Noah’s Ark richt zich op Uganda’s meest kwetsbare kinderen en de gebieden in de directe omgeving die het meest door armoede zijn getroffen. Door de jaren heen heeft Noah’s Ark het leven van duizenden kinderen en volwassenen beïnvloed. Op dit moment noemen honderden kinderen Noah’s Ark hun thuis, zijn er meer dan 350 leerlingen ingeschreven in hun scholen en heeft de medische kliniek ontelbaar vele anderen in de omliggende omgeving geholpen.

In de toekomst zal het niet ophouden. Er moet doorgegaan worden om kinderen die een thuis nodig hebben, dat en veiligheid en liefde te bieden en hopen dat de kinderen op een dag een eigen gezond gezin kunnen stichten en dat ze er in slagen om de armoede, onverschilligheid en het misbruik te doorbreken.
Noah's Ark Children's Ministry Uganda
 
Viering van de Maaltijd van de Heer
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer.
Op aanwijzing van de ouderlingen kunt u naar voren lopen. Er is één uitdeelpunt voor het brood en twee uitdeelpunten voor bekertjes wijn en druivensap. De voorganger deelt het brood uit en andere ambtsdragers staan achter de tafels met bekertjes wijn en druivensap. U pakt zelf een bekertje op aanwijzing van de diaken. U kunt het lege bekertje weer terugzetten op een daarvoor bestemde schaal. Als u de aanwijzingen van de ouderlingen en diakenen opvolgt voor wat betreft de looproute, dan kan deze viering volledig coronaproof plaatsvinden.

Indien het bezwaarlijk is om naar voren te lopen, dan is het mogelijk aan het begin van de dienst plaats te nemen op de twee voorste rijen van het grote middenvak, eventueel samen met een familielid. Nadat brood en beker zijn aangereikt aan de lopende kerkgangers, ontvangen de kerkgangers op de voorste rijen brood en beker.

Collectestortingen Ontmoetingskerk
*periode 24 - 30 juli 2021  Totaal     € 498,70
Coll. 1: diaconie: € 246,00    
Coll. 2: wijkkas: € 166,50        
Coll. 3: toekomst van de kerk: €   86,20

U allen hartelijk bedankt voor uw bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas:  NL33 RABO 0373 7028 25  t.n.v. PWG Sterrenburg  te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.