Zondagsbrief 4 juli 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

We mogen inmiddels 100 bezoekers ontvangen, inclusief medewerkers.

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl


De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 4 juli 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  Mevr. Ds. A.J.T. Bouwman
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Evert Kruijswijk
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Marco Molendijk en Hans van Rossum
Diaken  Ali Mensen
Kinderdienst  Nelleke Heijboer
Tienerdienst  Er is geen tienerdienst
Inzameling  1. KIA Landelijk Diaconaat
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk
 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Bram en Simone van der Werf.

Collectebestemmingen

1e collecte: KIA Landelijk Diaconaat, ondersteuning kansarme kinderen in Nederland.
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er gemiddeld 2 per klas! Als hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blijven  zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas. Bij Kerk in Actie kunnen vrolijke rugzakjes besteld worden, die vervolgens door gemeenteleden worden gevuld. U kunt dan denken aan zomerspeelgoed, een tegoedbon voor een ijsje. Samen geven we deze kinderen een tas vol vakantieplezier. Vandaag is de collecte bestemd voor de bestrijding van armoede onder kinderen en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. Doet u mee?
2e collecte: Wijkkas
Wekelijks wordt vanuit de eredienst een boeket bloemen aangeboden aan een gemeentelid als groet van de gemeente. Een gebaar ter bemoediging of als  medeleven. De ontvangers van de kerkbloemen waarderen dit in hoge mate. De kosten voor deze activiteit worden grotendeels gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.   
3e collecte: Toekomst van de kerk         
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Kinderzondagsbrief

Hallo allemaal,
Deze zondag lezen we weer een verhaal uit het evangelie van Johannes. Hierin gaat het over waarom Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te brengen.
De mensen vinden het lastig om Jezus te geloven. Ze willen bewijs zien, dat hij echt door God is gestuurd. Net als in het Oude Testament, toen Mozes zorgde voor brood uit de hemel. Dan legt Jezus uit wat daarmee wordt bedoeld.
Lezen jullie mee? De kinderzondagsbrief vind je hier.
Dit is de laatste kinderzondagsbrief voor de zomervakantie. In de vakantie zal deze nog twee keer uitkomen, namelijk op 1 en 22 augustus.
Hartelijke groet van de leiding kinderdienst

Bericht van de kerkenraad

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op vrijdag 18 juni heeft de adviescommissie inzake corona aangelegenheden Ontmoetingskerk een aantal hernieuwde adviezen uitgebracht aan de kleine kerkenraad. Deze adviezen zijn integraal door de kleine kerkenraad overgenomen.
De belangrijkste wijzigingen die vanaf zondag 4 juli gelden zijn: het aantal bezoekers (inclusief medewerkers) van de erediensten zal opgehoogd worden tot 100 personen. Vooraf aanmelden (ook voor medewerkers) blijft noodzakelijk. Het dragen van een mond-/neuskapje is in de kerk niet meer noodzakelijk. Vanuit de landelijk kerk is een aangepast advies uitgebracht inzake gemeentezang tijdens de eredienst. In lijn met dit advies zal het aantal liederen wat gezamenlijk gezongen worden vanaf zondag 4 juli stapsgewijs opgevoerd worden. In overleg met Cobie Doornik zal gekeken worden of de autodienst weer opgestart kan worden (ook voor chauffeurs en meerijders geldt dat aanmelden voor de kerkdienst noodzakelijk is). Chauffeurs en meerijders worden door Cobie geïnformeerd  over de (mogelijke)  opstart van de autodienst. Alle overige maatregelen blijven vooralsnog van kracht. De hoop en verwachting is dat we vanaf zondag 29 augustus weer kunnen terugkeren naar de situatie van voor 15 maart 2020.
Marco Molendijk, Scriba.

Voedselbank

In de maanden juli en augustus vraagt de Voedselbank ons om (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsprodukten en tandpasta. Graag doen we ook hiervoor weer een beroep op u. Maar ook lang-houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage blijven van harte welkom. Op deze manier kunnen we de solidariteit in onze samenleving hoog houden, wat voor veel mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de Voedselbank een steun in de rug betekent. 
U kunt alles inleveren tijdens de openingsuren van de kerk, zoals die elders in deze zondagsbrief vermeld staan.
In de maand juni zijn er 5 kratten met houdbare producten naar de voedselbank gebracht. Er is heel veel kleding binnengekomen, sokken en ondergoed in allerlei maten en kleuren, allemaal  nieuw. De afspraak met de kledingbank is al gemaakt. Ze zijn er blij mee.

Beste trouwe spaarders van de Jumbo kassabonnen.

Als verrassing zat er een plastic zakje in met wat muntjes van 1 en 2 eurocent.
Iemand van U heeft vastgesteld dat de kleine dingen er toe doen.
Misschien vindt u ook in uw portemonnee of in een doosje nog iets van dat kleine spul om in de kassabon-lade te doen voor de Wakka kinderen. Zij zijn er heel blij mee.                                              Stichting Wakka Foundation.    Gonnie Walrecht

Collectestortingen Ontmoetingskerk

periode 25: 19 - 25 juni 2021      Totaal € 853,65
Coll. 1: diaconie:                                  € 457,50          
Coll. 2: wijkkas:                                   € 291,50                      
Coll. 3: toekomst van de kerk               € 104,65

U allen hartelijk bedankt voor uw gewaardeerde bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

 

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.