Zondagsbrief 6 juni 2021

Welkom bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk

 

Vanaf a.s. zondag 6 juni, mogen we 60 bezoekers ontvangen (exclusief medewerkers).
Er zal ook weer zachtjes 2 coupletten gezongen mogen worden.
Onze dankbaarheid is groot.

 

Aanmelden om de kerkdienst bij te wonen kan via: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

De kerkdiensten zijn tevens via www.kerkomroep.nl en YouTube te volgen.

De liturgie van de kerkdienst van 6 juni 2021 staat hier, aanvang 10:00 uur.
 

Voorganger  Mevr. B.P. Broeren
Organist  Myong-hee Chon
Lector  Kees Abrahamse
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Jeanette Warmels en Idelette Reehorst
Diaken  Marian Kamerman
Inzameling  1. Stichting Open Doors
 2. Wijkkas
 3. Toekomst van de Kerk
 
Vanwege de corona-situatie is er nog geen kinderdienst en tienerdienst.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar  Mevrouw Myong-hee Chon, als waardering voor het mooie orgelspel. 
 

Collectebestemmingen

1e collecte: Stichting Open Doors
Stichting Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed en verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien zij in kaderopleidingen en verlenen zij praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Zij geloven wanneer een lid lijdt, alle andere leden meelijden. Ze geloven ook dat alle deuren openstaan voor het evangelie.
2e collecte: Wijkkas
Uit de wijkkas worden de meest directe wijkgebonden uitgaven verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de kosten van de wijkbrief/zondagsbrief, bloemen in de kerk en vergaderkosten. Wekelijks wordt vanuit de eredienst een boeket aangeboden aan een gemeentelid als groet van de gemeente. Een gebaar ter bemoediging of als  medeleven. De ontvangers van de kerkbloemen waarderen dit in hoge mate. Maar ook diverse groepen zoals jeugdwerk en ouderenwerk kunnen een bijdrage vanuit de wijkkas ontvangen. Kortom een veelzijdig doel.
3e collecte: Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen

Kinderzondagsbrief

Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over de profeten Jeremia en Ezechiël. Op deze zondag staan Jeremia 1:1-12 en Jeremia 1:17-19 centraal: Jeremia is door de Heer uitgekozen om profeet te zijn. Jeremia vindt zichzelf echter veel te jong….je zult maar geroepen worden door God, wat zou jij doen? Het verhaal wordt in een filmpje verteld door de leiding, er zijn weer spelletjes, liedjes en werkbladen voor jongere en oudere kinderen.
De Kinderzondagsbrief staat hier.
Veel plezier en hopelijk tot snel!!

Tienerkrant

GELIJKHEID: Alle mensen zijn van gelijke waarde en moeten daarom gelijk behandeld worden. Dat is het beginsel van mensenrechten, maar is dat ook werkelijkheid in onze hedendaagse samenleving? En in de tijd van de Bijbel, was iedereen toen gelijk voor de wet of waren er toen al mensen die opkwamen voor gelijkheid?
De clip van de week is Zwart/Wit van de Frank Boeijen Groep, het liedje is bekend maar weet je ook het schokkende verhaal erachter? 
Lees het hier in de nieuwe TIENER-krant.

Voedselbank

In de maand juni wordt er niet gevraagd om levenmiddelen, maar om nieuw ondergoed en sokken/kousen voor de kledingbank. Ook voor deze essentiële dingen doen we graag weer een beroep op u. Natuurlijk zijn ook houdbare levensmiddelen en een financiële bijdrage altijd van harte welkom. Bij voorbaat onze hartelijke dank. U kunt alles inleveren tijdens de openingstijden van de kerk, zoals die elders op deze zondagsbrief staan vermeld. Tastbare hulp voor sociaal zwakkeren blijft hard nodig, vooral in deze moeilijke corona-tijd.
In de maand mei hebben we 12 kratten vol naar de voedselbank gebracht.
Heel veel koffie en thee, het werd met veel dank aanvaard.
Ook brachten we nieuwe kleding naar de kledingbank.

Zomertas

Op 15 juli willen we als diaconie weer heel graag tassen uitdelen voor kinderen met weinig perspectief op vakantie en dagjes uit.
Wilt u meedoen?
Wij vragen buitenspeelgoed, nieuw knutselmateriaal en/of (strip) boeken.
Ook een financiële bijdrage wordt gewaardeerd.
Dit kan via het bekende gironummer met vermelding van ‘actie vakantietas’.

Bloemenzondag 6 juni

Aanstaande zondag 6 juni worden er bloemen bezorgd.
Graag vragen we hulp bij het bezorgen op deze zondagochtend na de kerkdienst.
Helpt u ook mee?
Namens de diaconie
Ine Geurtsen.

Wolspingroep in wording

Via de kopij in de vorige wijkbrief, De Sterrenburger en de flyers die bij de woningen rondom de kerk zijn verspreid, kwam een aantal leuke reacties bij ons binnen. Met dit stukje op de zondagsbrief willen wij proberen de wolspingroep nog wat groter te krijgen. Dus wie er voor voelt om mee te doen, het proces van schaap tot trui van dichtbij wil meemaken, misschien zelf wil spinnen, misschien nog eerst vragen heeft, nodigen wij uit zich op te geven via het mailadres degroeneontmoetingskerk@outlook.com

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 21: 22 - 28 mei 2021  Totaal €    774,60
Coll. 1: diaconie:                                  €    418,00       
Coll. 2: wijkkas:                                   €    238,00                   
Coll. 3: toekomst van de kerk               €    118,60

U allen hartelijk bedankt voor uw bijdragen.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11.30 uur, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en zaterdag van 13.30 tot 15.30 uur
 

Algemene informatie

is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Door de dienst bij te wonen in de Ontmoetingskerk gaat u ermee akkoord dat u in beeld kunt komen via kerk-tv of YouTube. Indien u storingen ervaart bij het bekijken of beluisteren van onze kerkdiensten, neemt u dan contact op met Jacco Luijten,  email   jaccoluijten1@gmail.com .
Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: Zondag na de eredienst tot 11:30 uur. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur, zaterdag van 13.30-15.30 uur.