Zondagsbrief 18 oktober 2020

Welkom in de ontmoetingskerk


De liturgie van deze kerkdienst staat hierAlgemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/Youtube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger   mw. A. Lodder
Organist   Marcus van Driel
Lector   Caroline Luijten
Koster   Evert en Marja Kruijswijk
Ouderlingen   Marco Molendijk, Ruud Pullen
Diaken   Aad Smit
Kinderdienst   Connie Akkerman
Inzameling   1. KIA Wereldiaconaat, landbouw  Rwanda/ St. de Vrolijkheid  –
  2. Jeugdwerk/JOP
  3. Toekomst van de Kerk

 

Collectebestemmingen

1e collecte - Doel 1:KIA Wereldiaconaat, landbouw  Rwanda
Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. We collecteren voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen.
1e collecte - Doel 2: Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, met en door kinderen en jongeren in asielzoekerscentra door heel Nederland.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Leven en opgroeien in het niemandsland van asielzoekerscentra is een serieuze bedreiging voor de psychosociale gezondheid van deze jonge nieuwkomers. Daarom zet de Vrolijkheid zich primair in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.
2e  collecte - Jeugdwerk/JOP                                                                                                                                        Het nemen van verantwoordelijkheid, zorgen voor een ander of gewoon een handje helpen. Dat is diaconaat. Diaconaat is één van de kernwaarden van de kerk, maar in hoeverre is diaconaat ook iets dat jongeren aanspreekt? JOP ontwikkelt materialen die kinderen en jongeren uitdagen en helpen om te groeien in hun geloof.

Collectestortingen Ontmoetingskerk

*periode 29: 3-9 oktober 2020
Totaal                                     € 898,05
Coll. 1: diaconie €  462,00      diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                               Vluchtelingenkamp Moria/Lesbos €30,00
                                               Wijkdoel transportkosten St. dAk € 52,00
                                               KIA Kerk en Israël € 360,00
                                               Voedselbank Dordrecht € 20,00
Coll. 2: wijkkas                        €  273,00
Coll.3: toekomst van de kerk  € 163,05

Wij zijn u dankbaar.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Kinderzondagsbrief

Hallo allemaal,
Deze keer weer een verhaal van Jezus. Het gaat over goede dingen die leerlingen van Jezus kunnen doen: mensen helpen door ze eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd te geven, of ze te bezoeken als ze ziek of gevangen zijn. En als je dat doet, iets goeds voor iemand die dat nodig heeft, dan doe je iets goed voor Jezus zelf. Kinderzondagsbrief nummer 25 vind je hier.
Veel plezier!
Het Jeugdteam.

Voedselbank Dordrecht 

In oktober zamelen we fruit in blik, gedroogde vruchten en noten in. Andere levensmiddelen zijn echter ook nog steeds heel hard nodig. Er is een toestroom van mensen die een beroep doen op de Voedselbank en deze heeft geen voorraden meer waaruit zij kunnen putten. We hopen dat u dan ook allen enthousiast mee wilt doen. U kunt houdbare producten brengen tijdens de openingstijden van de kerk maar ook een financiële bijdrage is van harte welkom. Deze kunt u aan de diakenen afgeven. De klanten van de Voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Braderie

Veel gemeenteleden hebben de weg al gevonden naar de website van de Ontmoetingskerk (www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl) en er wordt al flink besteld. Wilt u ook wel wat bestellen en heeft u geen internet, dan vindt u de foto’s, het bestelformulier en de folder in de hal van de kerk. Wilt u meer informatie, een folder of een bestelformulier thuis ontvangen, neem dan contact met ons op. Op het bestelformulier vindt u ook een heerlijke maaltijd bestaande uit witte rijst, kip-kerrie en groenten. We vragen ook nog aandacht voor een gift voor de verloting.
Namens de werkgroep Braderie,
Evert en Marja Kruijswijk, telefoon 6170490
braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Groene tip

Elke week ontvangen we veel deur-aan-deur folders en krantjes, die vaak vrij snel richting de oud-papierbak verhuizen. Onze tip: probeer eens (een tijdje) een NEE/JA of NEE/NEE sticker op de brievenbus. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook minder op te ruimen, te lezen en waarschijnlijk ook minder ‘impulse-aankopen’. Wel de aanbiedingen volgen? Dit kan eenvoudig via de app Reclamefolder. Lokale krantjes zijn vaak ook online te lezen. Een sticker is gratis te bestellen via www.dordrecht.nl.

Actie Schoenendoos

De eerste dozen zijn reeds ingeleverd. Ook is er al los materiaal verzameld. Er zijn nog voldoende folders. Neemt u eens een kijkje op actie4kids. De schoenendozen gaan dit jaar naar landen in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en kinderen in de vluchtelingkampen in Europa. De dozen worden 21 november naar het verdeelcentrum gebracht. Doet u ook weer mee?

Adventsproject pakket aanvragen

Beste kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's,
Omdat wij er rekening mee houden dat we tijdens de kerstperiode niet allemaal tegelijkertijd in de kerk mogen zijn, hebben we daar iets op bedacht. We gaan, corona-proof, op "Expeditie" deze adventstijd en jullie kunnen mee! Tijdens de 4 adventszondagen gaan we op expeditie en op 25 december hopen we onze bestemming te bereiken. Er ligt een "Expeditie-uitrusting" voor jullie klaar zodat je met ons mee kunt gaan! 
Vraag je uitrusting gratis aan door een mail te sturen voor 31 oktober naar jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nlVermeld in de mail je naam (+aantal kinderen) en adres zodat we het pakket bij je thuis kunnen afleveren. Uitgebreide info vind je in de kinderzondagsbrief.
Het jeugdteam

Aanleveren copy

Er komen de laatste tijd weer vaker teksten binnen die uit meer dan 100 woorden bestaan. Wij verzoeken u vriendelijk om uw aangeleverde teksten te beperken tot 100 woorden (collecte 150 woorden). Hiermee voorkomt u dat de redacteuren uw tekst moeten inkorten, waarmee een deel van de essentie verloren zou kunnen gaan. Afbeeldingen worden niet gebruikt.
Bedankt namens de redactie.