Zondagsbrief 23 augustus 2020


De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

 
Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.

Dagelijkse openstelling Ontmoetingskerk: dagelijks open van 10-12 uur, zaterdag van 13.30-15.30 en zondag na de eredienst van 11 tot 12 uur, voor een pastoraal gesprek, een kaarsje aan te steken, de stilte op te zoeken of een gebedsintentie op  te schrijven. Ook kunt u altijd tijdens de openstelling goederen afgeven voor de voedselbank.
 
Voorganger  Ds. C.A. Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Lector  Marian Kamerman
Kosters  Evert en Marja Kruijswijk
Ouderlingen  Jeanette Warmels en Kees Post
Diaken  Marjan Berden
Kinderdienst  Melanie Versteeg
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling  1. KIA Hulp slachtoffers Beiroet
 2. Wijkkerk
 3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen

1e collecte: KIA Hulp slachtoffers Beiroet
In tegenstelling tot wat op het rooster en in Kerk op Dordt staat, wordt er a.s. zondag (vandaag) gecollecteerd voor de slachtoffers in Beiroet.
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 135 doden en meer dan 5000 gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. 
Mensen zijn in shock en totaal ontredderd. Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden.
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op.
Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.
2e collecte: Wijkkerk
3e collecte: Toekomst van de Kerk

Viering van de Maaltijd van de Heer

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer.
Op aanwijzing van de ouderlingen kunt u naar voren lopen. Er is één uitdeelpunt voor het brood en twee uitdeelpunten voor bekertjes wijn en druivensap. De voorganger deelt het brood uit en andere ambtsdragers staan achter de tafels met bekertjes wijn (in een tray) en druivensap (op een dienblad). U pakt zelf een bekertje op aanwijzing van de diaken. U kunt het lege bekertje weer terugzetten op een daarvoor bestemd dienblad.
Als u de aanwijzingen van de ouderlingen en diakenen opvolgt voor wat betreft de looproute, dan kan deze viering volledig coronaproof plaatsvinden.
Indien het bezwaarlijk is om naar voren te lopen, dan is het mogelijk aan het begin van de dienst plaats te nemen op de twee voorste rijen van het grote middenvak, eventueel samen met een familielid. Nadat brood en beker zijn aangereikt aan de lopende kerkgangers, ontvangen de kerkgangers op de voorste rijen brood en beker.

Voedselbank

Geweldig dat u zo trouw levensmiddelen blijft geven, want bij de voedselbank zijn vooral houdbare levensmiddelen meer dan welkom. Dus gaan we door met inzamelen. U kunt deze houdbare producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. Naast levensmiddelen zamelen we komende maand, augustus, (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in, U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u! Alvast hartelijk dank.
Diaconie Sterrenburg

Kinderzondagsbrief 17

Deze week gaat de nieuwsbrief over 'de belangrijkste regel in de wet'. Er wordt aan Jezus gevraagd wat de belangrijkste regel in de wet is. Maar Jezus zegt ons dat er niet 1 maar 2 belangrijke regels zijn. De eerste is de allerbelangrijkste: God liefhebben met heel je hart en verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk: hou van de mensen om je heen net zoveel als van jezelf. Laat jij merken aan de mensen om je heen dat je van ze houdt?
Kinderzondagsbrief nummer 17 staat hier.
Het Jeugdteam

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

periode 21: 8 - 14 augustus 2020        Totaal ontvangen: € 697,50
Collecte 1: diaconie:    € 328,00            diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                           KIA Slachtoffers explosie Beiroet € 75,00
                                                           St. Sociaal Fonds € 253,00

Collecte 2: wijkkas:      € 201,50            

Collecte 3: toekomst v.d. kerk € 168,00

U allen hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.

Gezocht: Douwe Egbertspunten

Om fraaie cadeaus te kunnen kopen voor de verloting tijdens de Braderie in de Ontmoetingskerk zijn wij (de Braderiecommissie) op zoek naar Douwe Egbertspunten. Heeft u ergens in uw kast of keukenla nog een aantal van deze punten liggen waar u verder toch niets mee doet dan willen wij die graag hebben. U kunt ze bij een van ons inleveren en zo nodig halen wij ze bij u op. U kunt ons bellen (078 6170490 of 078 6183863) of mailen: braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Marco Molendijk, Evert en Marja Kruijswijk, Lex en Cokky Nagtegaal

Openlucht zangmoment

Op zondag 30 augustus wordt er op diverse locaties een kleinschalig en kortdurend openlucht zangmoment georganiseerd door Missie Dordt m.m.v. diverse Dordtse kerken. We zingen liederen die bekend zijn bij een breed kerkelijk publiek.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor het zangmoment in de eigen buurt of wijk. Een initiatief ter bemoediging voor de toehoorders en als expressie van ‘geloof, hoop en liefde’ in deze bijzondere tijd.
Tijdstip 15.00-15.45 uur
Sterrenburg: Het Sterrenwiel (Dalmeyerplein 1) Op het plein tegenover Het Sterrenwiel.
Wil je een zangmoment bijwonen? Graag vooraf aanmelden via www.lichtvoordordt.nl/zangmoment.
Op zaterdag 29 augustus sturen wij een liederenblad en veiligheidsinstructie.
Dit initiatief is door Missie Dordt afgestemd met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Ad Euser van Missie Dordt via zondagavondzang@missiedordt.nl, 06-26078348.