Zondagsbrief 26 juli 2020

Zondag 26 juli 2020

Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
Kerkdienst.

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
Daar de te houden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Dordrecht via kerk-tv/YouTube online worden aangeboden aan gemeenteleden die de diensten niet kunnen bijwonen, gaan degenen die deze diensten wel bijwonen akkoord met het feit dat zij in beeld kunnen komen.
U kunt de kerkdienst online volgen via: www.kerkomroep.nl of www.youtube.com (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)


 

 
Voorganger  ds. C.A. Streefkerk
Organist  Marcus van Driel
Lector  Ine Geurtsen
Koster  Leo Simpelaar
Ouderlingen  Cor den Dopper en Ruud Pullen
Diaken  Marjan Berden
Kinderdienst  Mirjam Vingerling
Tienerdienst  Er is vandaag geen tienerdienst
Inzameling 1. Stichting Vrienden van Crabbehof
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

Collectebestemmingen:

1e collecte – Stichting Vrienden van Crabbehof
De bewoners van Zorggroep Crabbehof krijgen vanzelfsprekend alle verzorging die zij nodig hebben. Soms missen ze echter die kleine dingen die het leven kleur geven. De Stichting Vrienden van de Protestantse Zorggroep Crabbehof biedt de bewoners van zorgcentra en verpleeghuizen mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie. Het gaat om zaken die de huizen niet zelf kunnen financieren en het leven wat aangenamer maken.


Vanuit het fonds “Vrienden van de Stichting Crabbehof” kunnen veel activiteiten worden bekostigd welke door de overheid niet worden vergoed. Vanuit deze stichting kan er een rolstoelbus rijden en krijgen bewoners bij bijzondere gelegenheden een bloemetje. Maar ook de planten voor de huiskamers, tv-toestellen, een piano en geluidsapparatuur worden door de stichting bekostigd. Voor bewoners die graag op vakantie willen en dat  niet kunnen betalen, biedt de Stichting(deels) ook een oplossing.
2e collecte – Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor  het in stand houden van de gebouwen binnen uw wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de concrete bestemming.

3e collecte – Toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.

Voedselbank

Vier volle kratten hebben we deze week weer weg kunnen brengen. Geweldig dat u zo trouw levensmiddelen blijft geven voor de voedselbank want bij de voedselbank blijven vooral houdbare levensmiddelen meer dan welkom. U kunt deze houdbare producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. Naast levensmiddelen zamelen we komende 2 maanden, juli en augustus, (af)wasmiddel, lichaamsverzorgings-producten en tandpasta in, U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u! Alvast hartelijk dank.
Diaconie Sterrenburg

DAC

Deze maand vragen wij uw speciale aandacht voor het DAC (Diaconaal Aandacht Centrum). 1x per jaar zamelen wij koffie, thee, suiker en koffiemelk in en ook dit jaar willen we dat doen en wel deze maand. Wij weten dat we veel van u vragen maar ook het DAC heeft onze speciale aandacht en zorg nodig Nog nooit hebben we tevergeefs een beroep op u gedaan en we hopen dat het ook deze keer niet tevergeefs is, doet u me? U heeft nog enkele dagen om iets te brengen.
Diaconie Sterrenburg

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk

Periode 17: 11-17 juli 2020. Totaal ontvangen € 524,30
Collecte 1 - Diaconie: € 268,30                     als volgt verdeeld:
                                                                           Kinderhospice: € 198,30
                                                                           Ouderenzorg:    €  60,00
                                                                           Voedselbank:     € 10,00

Collecte 2 - Wijkkerk: € 183,70                       Jeugdwerk: € 5,00

Collecte 3 - Toekomst van de kerk: € 72,30

Van mevr. B. R. is een gift ontvangen van € 2.200,00 welke is bestemd
voor de inrichting van het nieuwe Stiltecentrum in onze kerk.

Alle gevers hartelijk dank.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester: email hrossum@gmail.com - tel. 6176885

Vakantietassen

Aan het begin van de schoolvakantie zijn 20 speelgoed tassen uitgedeeld. We zagen heel blijde en verraste gezichten. Deze actie was een succes omdat u allen zo spontaan meehielp en we deze kinderen zo een leuke start van de zomervakantie konden geven. Ook mochten we een goede fiets geven aan een van de kinderen die na de vakantie naar de middelbare school gaat. Alle gevers hartelijk dank.

Kinderzondagsbrief 13 met CHALLANGE!!

Wij, als jeugdteam, willen jullie uitdagen om ook een tempel te bouwen. Hoe en met welke stenen mag je zelf bepalen (tips staan in de kinderzondagsbrief!) Je hebt hiervoor tot donderdag 31 juli de tijd. Maak een foto (of foto's) van je tempel en stuur deze naar jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl . Graag met je naam en adres.
Wij gaan zorgen dat de foto’s op onze Instagram (jeugdteam.ontmoetingskerk) te zien zullen zijn en in de komende wijkbrief. En natuurlijk zit er een klein prijsje aan vast voor de bouwers onder jullie. Overigens mag iedereen, dus Jong en Oud! hieraan meedoen! Succes met bouwen en je leest de kinderzondagsbrief hier.
Het Jeugdteam

Deze week gaat de lezing van deze zondag over Salomo die een tempel voor God bouwt. (1 koningen 6: 1-38) Deze zondag is de vierde van een blok met verhalen over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is en dat hij een tempel voor God bouwt.