Zondagsbrief 21 juni 2020

Zondag 21 juni 2020

De dienst is vandaag alleen te volgen op Kerkomroep.nl en YouTube (zoekterm Ontmoetingskerk Dordrecht)

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
Het kaartje bij onze bloemengroet ligt op de tafel bij de uitgang.
Algemene informatie is te vinden op www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
Voorganger mw. Arianne Lodder
Organist Myong-hee Chon
Lector Marian Kamerman
Koster Leo Simpelaar
Ouderlingen Cor den Dopper en Ruud Pullen
Diaken Marjan Berden
Inzameling 1. KIA Werelddiaconaat, Opvang en hulp ontheemden in Colombia
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk

 

Collectebestemmingen:

1e collecte – KIA werelddiaconaat, Opvang en hulp ontheemden Colombia
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's.
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.
Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats.

Bericht van de kerkenraad,
Naar het zich thans laat aanzien, kunnen er vanaf zondag 5 juli weer kerkdiensten met 75 kerkgangers gehouden worden in de Ontmoetingskerk. Conform de richtlijnen van het RIVM en de landelijke kerk zullen wij gaan werken met een aanmeldsysteem en zullen er voor het kerkbezoek regels gelden om de anderhalve meter onderlinge afstand te bewaren en om de hygiëne te optimaliseren.
Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik naar de wijkbrief, die ik u adviseer te bewaren zodat u de informatie altijd bij de hand heeft.
Het zal tot nadere berichtgeving niet mogelijk zijn de autorijdienst op te starten, aangezien het houden van anderhalve meter afstand in een auto onmogelijk is.
De kerkenraad is dankbaar dat het weer mogelijk is om met een weliswaar kleinere groep dan wij gewend zijn bijeen te komen in Erediensten om God en elkaar (met inachtneming van de regels) te ontmoeten. Uiteraard blijven wij ook de diensten vanaf 5 juli online uitzenden via You-tube en www.kerkomroep.nl
Marco Molendijk
Scriba.
 

Opening kerk tijdens vakantie van ds. Streefkerk
De kerk is geopend van 10-12 uur. Voor een pastoraal gesprek is één van onze pastorale werkers of ouderlingen aanwezig in zaal D.
Zondag 21 juni:     Cor den Dopper
Maandag 22 juni:   Ron den Boer
Dinsdag 23 juni:    Joke Oosterwijk
Woensdag 24 juni: Cor den Dopper
Donderdag 25 juni:       Hans van Dijke
Vrijdag 26 juni:      Idelette Reehorst
Zaterdag 27 juni:   Corien Simpelaar
Zondag 28 juni:     Hans van Rossum

Kinderzondagsbrief
Vorige week hebben jullie twee verhalen gehoord over Gods nieuwe wereld. Deze keer een verhaal dat laat zien dat Gods nieuwe wereld dat de dingen onderstboven/op z’n kop kan zetten. De Kinderzondagsbrief staat hier.
Veel plezier!

Amnesty International
Ook al is er nog geen AI tafel te bezoeken in de ontmoetingsruimte dan toch kun je via de website van Amnesty International blijven meedoen aan schrijfacties. Je kunt deze vinden op www.amnesty.nl/kom-in-actie. Let ook op de button ‘Bekijk alle acties’, want niet alle acties passen op de pagina.
Ook op Facebook en via digitale nieuwsbrieven van Amnesty kun je meedoen aan bijvoorbeeld spoedacties en petities.
We willen je vragen om dit de komende zomer maanden te blijven doen, omdat de situatie op het gebied van mensenrechten in veel landen helaas alleen maar slechter lijkt te worden. Iedere brief, mail en handtekening telt, dus doe mee!
Namens Amnesty International Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Voedselbank Dordrecht
Er staan alweer kratten met levensmiddelen klaar om naar de voedselbank gebracht te worden. Bij de krat, in de hal van de kerk, ligt een bedankkaartje van de voedselbank. We gaan door, want deze maand zamelen we ook nieuw ondergoed, sokken en kousen in (voor de kledingbank), er zijn al tassen vol binnen gekomen. Houdbare levensmiddelen blijven meer dan welkom voor de voedselbank want deze kan alle (voedsel)hulp gebruiken. U kunt deze producten elke dag tussen 10:00 en 12:00 en op zondag van 11:00 tot 12:00 afgeven in de kerk. U doet toch weer mee? Wij rekenen ook deze week weer op u!
Diaconie Sterrenburg

Zomeraktie Diaconie
Het is voor de kinderen die bekend zijn van onze jaarlijkse kerstpakkettenaktie.
Er zijn nu 19 kinderen tot 12 jaar bij de diaconie bekend. Aan het begin van de zomervakantie willen wij deze kinderen een KIA-rugzak geven die gevuld is met onder andere een bidon en diverse artikelen.
Wil u meedoen en wat geven?
We denken aan buitenspeelgoed, kleurpotloden, (kleur)boek, stoepkrijt of stiften.
U kunt het iedere ochtend afgeven in de Ontmoetingskerk van 10 tot 12 uur, op zondag van 11 tot 12 uur.
Weet u nog een naam, namen van kind(eren) in een moeilijke financiële situatie in Sterrenburg? U kunt het doorgeven aan Ali Mensen, alimensen@gmail.com of 078 6172563.
Wij hopen op u medewerking.

Verantwoording collecte stortingen Ontmoetingskerk
periode 12: 6 - 12 juni 2020           Totaal ontvangen: € 1.690,50
1ste collecte: diaconie   € 662,00     diaconie collecte, als volgt verdeeld:
                                                    €   40,--  Stichting De Hoop
                                                    €   40,--  KIA, jonge kerk in Marokko
                                                    € 427,--  Aandachtscentrum
                                                    € 105,--  Voedselbank Dordrecht
                                                    €   50,--  St. Vrolijkheid
2de collecte: Wijkkas:  € 855,00     Waarbij de volgende doelen zijn benoemd
                                                    € 265,--  giften voor de live uitzending.
                                                    €   15,--  bloemenpot
3de collecte: toekomst  € 173,50
                   Van de kerk

T/m 12 juni: stand voor aanschaf beeldapparatuur live uitzending: € 3.575,-
U allen weer hartelijk bedankt voor deze giften.
Leonard van Geldorp, penningmeester
Hans van Rossum, kerkrentmeester tel. 6176885. Email: hrossum@gmail.com
Banknummer wijkkas: NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te Dordrecht. Geeft u even aan voor welk doel uw bijdrage bestemd is.