Paasbrief 12 april 2020

Pasen 12 april 2020

Voorganger: ds. Kees Streefkerk
De dienst is vandaag alleen te volgen van Kerkoproep.nl en YouTube (zoek op "YouTube Ontmoetingskerk Dordrecht")
 
Inzameling: 1. Onderwijs voor kansarme kinderen in India
2.Wijkkerk
3.Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van deze Paasdienst staat hier.

Collectebestemmingen
Omdat het de komende zondagen niet mogelijk is daadwerkelijk deel te nemen aan de collecten vragen wij u om het collectegeld over te maken op bankrekening NL33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg. Wilt u dan vermelden voor welke collecte(n) uw bijdrage bedoeld is.

Toelichting collecten
1e collecte: Onderwijs kansarme kinderen (India)

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.
Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4000 kinderen een betere toekomst krijgen. We bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan! Helpt u mee?

Symbolische schikking Pasen
Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. Jezus verbindt zijn eigen levensgeschiedenis met brood en wijn aan de geschiedenis van Pesach, de uittocht. Tijdens deze maaltijd geeft Jezus het voorbeeld in dienen van de (A)ander. Hij wast de voeten van zijn leerlingen. Jezus buigt zich neer om werk te doen dat bedoeld is voor bedienden. We zien een schaal met water, als beeld voor de voetwassing. De doeken om de voeten af te drogen, liggen naast de schaal.
Bij het houtsnijwerk van de laatste maaltijd liggen matzes, het ongezuurde brood van de Pesachmaaltijd, met daarbij een kan met wijn en druiven.
Het verraad van Judas zien we als een touw in de vorm van een strop met judaspenning ertussen.
De witte bloemen geven samen met het witte kleed de witte liturgische kleur voor deze dag aan.
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.Voedselbank
Vanmorgen zijn weer 3,5 kratten naar de voedselbank gebracht. Toen we de kratten terugbrachten was er alweer veel gebracht. De twee plastic kratten zitten al weer vol. Regelmatig brengen we de volle kratten weg.
Alle houdbare producten zijn welkom in deze moeilijke tijd.

Deeldoosjes
Aan het begin van de 40 dagen tijd kreeg u van de diaconie een deeldoosje.
Wat lijkt het lang geleden, alles is nu zo anders.
Heeft u in het deeldoosje gespaard? U kunt het in de Ontmoetingskerk afgeven, dagelijks van 10 tot 12u. (Zondag 11 tot 12 u).
U mag het bedrag ook overmaken naar NL 33 RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg diaconie - actie deeldoosjes.

KIDS en Pasen
Er is de afgelopen weken niet veel terecht gekomen van het project voor de Veertigdagentijd. Misschien dat het boekje dat de kinderen meekregen op de eerste zondag van de Veertigdagen nog wat kan bieden als je als ouders iets wilt meegeven aan je kinderen rond Pasen. Van verschillende kanten kreeg ik tips en een paar daarvan geef ik graag door voor ouders die rond Pasen iets zoeken voor hun kinderen. Mooie Paasdagen gewenst! Wees voorzichtig. Blijf gezond.
Ds Kees Streefkerk

Groentepakketten
Met ingang van 2 april kunnen de groentepakketten van Zorgboerderij de Zuidpunt opgehaald worden op donderdagen van 16.00 tot 18.00 uur. Op deze manier willen we tegemoetkomen aan mensen die binnen kantoortijden werken en ook willen genieten van verse, onbespoten groenten uit Dordrecht. Meer informatie voor een abonnement op www.groentenvancors.nl.

Gedachtenishoek in de Ontmoetingskerk
Op een paar details na is het inrichten van de gedachtenishoek in de kerkzaal klaar. Er is gekozen voor een eenvoudige strakke vormgeving in lijn met het podium. De verschillende onderdelen bestaan uit een glasplaat op twee betonnen zuilen, waarop witte stenen worden gelegd. Op die stenen wordt de naam en de geboorte- en sterfdatum van de overledene geschreven. Deze stenen blijven tot een jaar na overlijden van de betreffende persoon liggen en kunnen daarna door familieleden worden meegenomen. Van tevoren zullen die daarover geïnformeerd worden. Dat moment zal ook aandacht krijgen in de eredienst. Op de glasplaat staat naast de stenen een grote kaars die tijdens de kerkdiensten zal branden. Daarboven hangt een glasplaat met daarop in witte letters de tekst: ‘HEER, herinner U de namen,’ naar de woorden van lied 730 uit het liedboek. Een verweerde stronk cederhout met daarop een cederhouten blad vormt de standaard voor het gedachtenisboek. Het prachtige verweerde hout kun je als symbool zien voor alles wat mensen in het leven hebben meegemaakt en doorstaan. Op de standaard ligt een boek met een lederen kaft, waarin eveneens de volledige naam en geboorte-en sterfdatum van de overledene wordt geschreven. Dit kan in overleg met de predikant in de kerkdienst bij het moment van afkondiging van een overlijden gebeuren of bij de afscheidsplechtigheid zelf. Het is niet de bedoeling dat er in deze gedachtenishoek kaarsjes worden neergezet bij de stenen. De grote brandende kaars staat symbool voor de herinnering aan de gestorvenen. Als u een kaarsje voor iemand wilt aansteken, dan kan dat bij de grote ronde standaard die tijdelijk vooraan het podium staat en te zijner tijd in het nog te realiseren stiltecentrum achter in de kerk.

Tenslotte
Indien deze zondagbrief in uw mailprogramma niet goed leesbaar is, kunt u deze ook vinden op de website: https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief