Zondagsbrief 8 maart 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: Mevr. Corine Zonnenberg
Er is vandaag Jongerendienst.
 
Inzameling: 1.  Wycliff Bijbelvertalers
2.  Wijkkerk
3.  Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De  liturgie van de Vespers van 8 maart staat hier.

8 Maart 19.00 uur Vespers;

Korte viering in de 40-dagentijd, Stilte, lezingen, gebeden, zingen en muziek.

Collectebestemmingen

Toelichting collecte
1e collecte: Wycliffe bijbelvertalers
Het doel van Wycliffe is, dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven ze invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.
Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen.
De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. De veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. De visie is eenvoudig maar ambitieus: in 2025 willen ze, samen met de partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart. Nog 1,5 miljard mensen wachten op een Bijbel in hun eigen taal. Het aantal talen waarin nog een vertaalproject moet worden gestart is 2.163.

Informatie voorganger

Proponent mevrouw C. Zonnenberg is afkomstig uit Hardinxveld-Giessendam. Na aanvankelijk als lerares Basisonderwijs te hebben gewerkt is zij nu theoloog in opleiding en werkt bij Youth for Christ waar ze kerken ondersteunt in het jeugdwerk.

Symbolische schikking 2e zondag veertigdagentijd

De basis van de schikking is het paarse kleed. Paars, de kleur van bezinning en voorbereiding. Ook nu is de stronk te zien, symbool van de kracht van Gods liefde. Vandaag lezen we dat Mozes op weg gaat en zijn stok meeneemt. Zijn houvast zien we verbeeld in de Hedera, als symbool van Gods trouw, die de stronk verbindt met deze stok.

Voedselbank Dordrecht

In maart zamelen we pasta’s, rijst en pastasauzen/pastamix  in. We hopen dat u allemaal enthousiast mee doet, zodat we weer veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. De schappen bij de Voedselbank zijn zo goed als leeg omdat er zoveel mensen een beroep op moeten doen. De mogelijkheid om een financiële bijdrage te geven blijft van kracht, deze kunt u bij een van de diakenen afgeven. Wij rekenen op u!
Diaconie Sterrenburg

Biddag

Woensdag 11 maart vieren wij Biddag voor Gewas en Arbeid. De diaconie nodigt u van harte uit om deze dienst, waarin wij God bidden en danken voor al wat groeit en bloeit en ons van voedsel voorziet, met ons te vieren. De dienst begint om 19.30 uur. De  liturgie van de Vespers op de Biddag staat hier.

Folders collecte

Sinds jaar en dag is het de gewoonte van de diaconie om de week voorafgaand aan een collecte voor Kerk in Actie een folder uit te reiken aan de kerkgangers. Wij beseffen dat dat veel papier kost, en dus niet zo duurzaam is. Vandaar dat wij hebben besloten om na Pasen geen folders meer uit te delen, maar de collecte goed te omschrijven in de zondagsbrief, en eventueel voorafgaand aan de collecte extra informatie te geven in de vorm van een filmpje of een mondelinge toelichting. Zo werkt ook de diaconie mee aan de groene kerk.

Nabespreking kerkdienst

Uitnodiging: Op 15 maart willen we de kerkdienst van die ochtend met elkaar
nabespreken. We willen in kleine groepjes van maximaal 6 personen met elkaar delen hoe we de viering hebben beleefd. Doet u/ doe je mee? We starten na het koffiedrinken, rond half 12, in de kerkzaal.

Zorgboerderij De Zuidpunt in Open Huis Ontmoetingskerk 11 maart

Gerrit Jan van der Kolm en Corstiaan den Boer geven deze ochtend een presentatie over De Zorgboerderij De Zuidpunt, waar Corstiaan en Johanna den Boer op hun land onbespoten groenten telen en waar in de wei een kudde schapen loopt en op het erf kippen, konijnen, twee varkens en een ezel scharrelen. Wat deze plek bijzonder maakt, is dat het als zorgboerderij 4 dagen van de week dagbesteding biedt aan mensen uit voornamelijk de psychiatrische zorg. Voor iedereen is er een opdracht die past. De mensen worden positief  benaderd en krijgen hier structuur en vertrouwen.
Iedereen is deze ochtend weer van harte welkom.Vanaf 9.45 uur is er inloop, er is koffie en thee met wat lekkers, de presentatie begint om 10.15 uur en de toegang is vrij.

KookHuis

Op 18 maart vindt het volgende KookHuis plaats. Ons motto is nog steeds “Koken vóór en dóór gemeenteleden”. Omdat het aantal beschikbare plaatsen praktisch altijd bezet is, vragen wij nieuwe gasten eerst contact met één van ons op te nemen, zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.
Op 18 maart serveren wij om 18.00 uur een maaltijd voor de prijs van € 7,50 p.p.; dit is inclusief één drankje en een kopje koffie/thee. Vanaf 17.30 uur is de kerk open.
U kunt zich t/m zondag 15 maart aanmelden via de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt of telefonisch.
Irene Krenning (6170285) en Marja Kruijswijk (6170490), coördinatoren KookHuis.

Taizéviering zondag 22 maart 2020

Op zondagavond  22 maart 2020  wordt om 19.00 uur in de Wijnstokkerk, Dubbelsteynlaan West 70  te Dordrecht, een Taizé-viering gehouden. De viering heeft een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé zullen worden afgewisseld met één of meer schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. De kerk is vanaf 18.30 uur geopend. Voor de viering, die begint om 19.00 uur en ruim een half uur duurt, oefenen wij de (nog) onbekende liederen met u. Aansluitend staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Deze viering is voorbereid door de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden. Voor meer informatie en data voor andere vieringen verwijzen wij u naar onze website: www.taizedrechtsteden.nl
Namens de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden,
Marian van Leeuwen, e-mail werkgroep@taizedrechtsteden.nl 

Update werkgroep Groene Kerk

Energiedoek (Zaal E): de resultaten zijn erg positief. De temperatuur in de zaal is gemiddeld 4 graden hoger dan boven het doek en de zaal warmt 2x zo snel op.Temperatuur in de kerkzaal: we zijn aan het experimenteren met de basistemperatuur, waarbij we doordeweeks een lagere temperatuur willen, maar op zondag een behaaglijke temperatuur. Vanwege de wisselende buitentemperatuur en de grootte van de kerkzaal is dit soms best lastig. We vragen uw begrip én feedback. Feedback is voor ons erg belangrijk om te kunnen verbeteren. Gerrit Jan van der Kolm is ons aanspreekpunt hiervoor (niet de koster), evt. via gerritjanvanderkolm@gmail.com