Zondagsbrief 9 februari 2020

Ochtenddienst 

Voorganger: Mevr. B.P. Broeren.
Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Wijkdoel Stichting dAk
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
   
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemmingen

1e collecte: Wijkdoel, St. dAk
Vandaag collecteren wij weer voor ons wijkdoel. Het accent ligt deze keer op hulp voor gezinnen die hard zijn getroffen door de recente aardbevingen. In tegenstelling tot de persberichten verblijven er nog veel mensen in tenten omdat hun woningen nog niet of helemaal niet bewoonbaar zijn. Er is een groot gebrek aan tenten, dekens, verwarmingselementen, kleding en reparatiematerialen voor huizen die beschadigd zijn.

Voor wat betreft het kinderdagverblijf AM-EL, daar is weinig schade. Er wordt hard gewerkt om het vooral veilig te maken. Er moet gedacht worden aan brandblussers en rookmelders. Ook simpele dingen die daar niet te koop zijn, nl. stekkerdoos afdichtingen zodat kinderen hun vingers niet in de stekkerdozen kunnen steken. Van de giften is de keuken opgeknapt en nieuw kookgerei aangekocht. Dat is in Nederland gebeurd, omdat de kwaliteit hier veel beter is dan daar. Nu willen ze graag de trap en de trapleuningen nog vervangen.
 

Toelichting Lied van de maand

826 ‘O Christus, woord der eeuwigheid’
Dit lied was in het Liedboek voor de kerken opgenomen in de rubriek ‘Kersttijd’. Dat is niet ten onrechte, want de tekst, met als oorspronkelijke titel ‘Lied van de menswording Gods’ vindt in de proloog van het Johannesevangelie het uitgangspunt. Tegelijkertijd kan het rubriceren van liederen tot gevolg hebben dat liederen alleen in de genoemde periode gezongen worden. Bij Lied 826 is dat juist te beperkt, want dit lied wil benadrukken dat woord en daad één zijn. Daarom is het te allen tijde in de liturgie toe te passen, bijvoorbeeld bij wijze van credo, of waar de diaconale opdracht aan de orde is. In Christus heeft God zich als mens kenbaar gemaakt (strofe 1), treedt het woord van vlees en bloed ons leven binnen (strofe 2). In de laatste strofe verwijst de dichter naar het woord van Christus dat wij Hem in de minsten der mensen herkennen. Het slot van deze strofe is een samenvatting van het gehele lied: ‘Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, / geef dat wij U herkennen mogen.’ In het Liedboek is het lied opgenomen in de rubriek ‘Levensreis’.
De melodie van Wim Mennes heeft een zeer natuurlijk verloop, waarbij de eerste regel identiek is aan de vierde en de derde regel aan de vijfde.

Voedselbank Dordrecht

Deze maand zamelen we soep in blik, zak of pak (geen varkensvlees a.u.b.), vermicelli en soepstengels in. De schappen bij de Voedselbank zijn zo goed als leeg en schreeuwen erom gevuld te worden. We hopen dat u allemaal enthousiast meedoet zodat we deze schappen weer snel gevuld krijgen. Wij, maar vooral de klanten van de Voedselbank rekenen op u.
Diaconie Sterrenburg

Sobere maaltijd

Op de 1e woensdag van de 40 dagen tijd, 26 februari,  houden we een sobere maaltijd van soep en brood. Iedereen is welkom, opgave vooraf is niet nodig. De maaltijd begint om 18 uur.
In de 40 dagen tijd leven we toe naar Pasen, het feest van de opstanding!  

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster (Leo Simpelaar) een huispaaskaars te bestellen.
Vanaf zondag 9 februari 2020 kunt u in de ontmoetingsruimte een intekenlijst vinden met daarop de diverse kaarsen en afmetingen.
De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de verpakking en verzendkosten.

KookHuis

Komt u ook een keer naar het KookHuis? Op 19 februari a.s. bent u van harte welkom om gezamenlijk een lekkere maaltijd te gebruiken. Vanaf 18.00 uur serveren wij een maaltijd voor de prijs van € 7,50 per persoon; dit is inclusief één drankje en een kopje koffie of thee. Vanaf 17.30 uur is de kerk open. U kunt zich t/m zondag  16 februari aanmelden via de intekenlijst die vanaf vandaag  in de hal van de kerk ligt of telefonisch bij Marja Kruijswijk (6170490).
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren KookHuis.

Open Huis Ontmoetingskerk 12 februari

Deze morgen zullen Marius en Tiny Evertse vertellen over hun bijzondere reis naar Ethiopië die zij vorig jaar maakten.
Iedereen is van harte welkom om dit mee te beleven. Vanaf 9.45 uur staan de deuren van de kerk open en men wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. De presentatie begint om 10.15 uur.
Er is gelegenheid voor een fijn gesprek en voor het maken van nieuwe contacten.
De toegang is vrij. De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk, halte Lunenburgplein.

Tas kinderdienst

Op wonderbaarlijke wijze is afgelopen zondag de tas van de kinderdienst verdwenen uit het kastje in zaal B. Wie helpt ons uit de nood en lost het raadsel op? Graag contact opnemen met Marian Kamerman e-mail:
mariankamerman37@gmail.com