Zondagsbrief 1 december 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. Thea Bouwman.

Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
2. Wijkkas
3. Toekomst van de Kerk
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Informatie over de voorganger, ds. A. J. Th. Bouwman 

Mevrouw ds. A.J.Th. Bouwman is 13 jaar verbonden geweest aan de Hervormde gemeente Papendrecht - Bethlehemkerk.
Na 25 jaar onderwijs kwam zij in 2003 als pastoraal medewerker naar Papendrecht, een jaar later kreeg deze kerkelijke gemeente een tweede predikantsplaats waarop ds. Bouwman werd beroepen.

Waarom zij als vrouw predikant is heeft ds. Bouwman als volgt verwoord: “De eerste die Jezus na zijn opstanding ontmoette en door moest vertellen aan zijn volgelingen was een vrouw, Maria. Dus waarom zou ik geen predikant mogen worden?” Kern van haar werk en betrokkenheid: de liefde van Christus uitdragen.

Ds. Bouwman heeft een grote passie voor tekenen en het schilderen van iconen. Belangstelling? Ga naar www.theabouwmaniconen.nl 

Toelichting Lied van de maand 453 ‘Wachters van de tijd’

De dichter van het advent lied ‘Maranatha’ is Tom Naastepad. De klassieke introïtusantifoon van de derde adventszondag, Filippenzen 4,4-5, is herkenbaar in de oproep tot vreugde in de eerste strofe. In de vierde strofe wordt verwezen naar Johannes 1,19-28, het getuigenis van Johannes de Doper over Jezus. De laatste strofe benadrukt dat het wachten en verwachten van de Heer als Bruidegom in het bijzonder in de viering van brood en wijn gestalte krijgt.
Naastepad verstaat advent in eschatologisch perspectief. De ‘Wachters van de tijd’ waarover dit lied spreekt, doen ons denken aan het beroemde ‘Lied van de wachters’ van Philipp Nicolai, Liedboek 749 ‘Op, waak op! Zo klinkt het luide’. Is het toevallig dat het openingsmotief van de melodie van Frits Mehrtens gelijk is aan dat van zijn beroemde voorganger? Ook de laatste regel begint met hetzelfde melodische motief, om dan te eindigen op een stralende hoge d” bij het woord ‘licht’.

Symbolische schikking 1e adventszondag

In het adventsproject van Kind op Zondag, ‘Geef licht!’ worden de Bijbellezingen uit Micha gevolgd. Ook in de schikkingen worden de woorden van deze profeet verbeeld. Vandaag, op de eerste adventzondag, is de lezing uit Micha 2. Micha is een profeet die goed om zich heen kijkt. Hij ziet op zijn pad de slechte dingen van de mensen maar ook de goede toekomst die God zijn volk beloofd heeft. In de schikking zien we een boog die als een poort gezien kan worden. Aan de basis van de poort aan de linkerkant zien we stenen, puin, dorens, distels, en stekelige bladeren als symbool van de duisternis en de vernietiging. Aan de rechterkant ligt mos (hoop en verwachting) en is klimop door de boog heen geweven als teken van de trouw van God. Micha schrijft: ‘Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten. Hun Koning gaat hun voor, de Heer gaat aan het hoofd.’ We zien een ‘stoet’ met roosjes in diverse kleuren, die het volk verbeelden dat uitbreekt uit de duisternis op weg naar het licht. Voorop gaat de Koning in de vorm van een witte roos. De witte kaars vertegenwoordigt het Licht dat centraal staat in het project. Het paarse basiskleed hoort bij de adventstijd en is teken van inkeer en bezinning.
Collectebestemmingen

1e collecte – Stichting Diaconaal Aandachtscentrum

Het Diaconaal Aandachtscentrum is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is. Het centrum is zeven middagen per week en op zaterdagochtend open. Dit is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. De bezoekers zijn mensen die behoefte hebben aan een moment van aandacht. Dat kunnen mensen zijn die eenzaam zijn, dak- en thuislozen of (ex-)psychiatrische patiënten. Ze zijn welkom in de ontmoetingsruimte en de stilteruimte. Anoniem, want bij het Aandachtscentrum vragen ze niet naar achternamen, adressen of telefoonnummers. Sommige bezoekers komen één keer, anderen komen nog eens terug. Ook zijn er vaste bezoekers, die vrijwel elke dag even binnenlopen. Bij dit mooie werk heeft het Aandachtscentrum uw steun nodig.
2e collecte – Wijkkas
De erediensten vormen het hart van ons gemeente zijn hier in Sterrenburg. Om onze diensten luister bij te zetten wordt er regelmatig door koren en/of musici medewerking verleend. De kosten voor deze muzikale medewerking worden gedragen vanuit de wijkkas en wij willen daar heel graag mee kunnen doorgaan.

Vespers in de Adventstijd

Op zondag 1 december 2019, de eerste Adventszondag, komen we in de Ontmoetingskerk om 17:00 uur bijeen, voor een vespers, zittend in een kring rond de Paaskaars. Het is een meditatieve ontmoeting van ongeveer een half uur waarin we toeleven naar het Kerstfeest. We bidden, zingen, lezen uit de Bijbel en luisteren naar muziek van Myong-hee-Chon en Kwang-sun- Kim. Er is ruimte voor stilte. Iedereen is van harte welkom!
De volgende vespers is op 8 december, eveneens om 17:00 uur, dan met muziek van Marcus van Driel en Jan Doornik. De derde en vierde ontmoeting zijn op 15 en 22 december.

Zondag 8 december: appelbloesem in de Ontmoetingskerk

Volgende week vieren we in de Ontmoetingskerk een bijzondere adventsdienst. Het kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’, in een variant voor advent, vormt een belangrijk onderdeel van de liturgie. De titel is ontleend aan een middeleeuws gebruik om begin december een tak van de appelboom in huis te zetten, zodat die met kerst zou bloeien. De appelbloesem was het teken dat het leven na alle duisternis terug zal komen. Medewerking in deze dienst verlenen het koor DCC -  Dutch Christian Choir - uit Roosendaal en een aantal leden van onze gemeente. Voor alle aanwezigen is een belangrijke rol weggelegd in het zingen van de liederen, samen met het koor.

Aanpassing collecterooster op 8 december

voor de slachtoffers van Zuid-Soedan
Volgende week zondag 8 december is er een toegevoegde collecte voor Zuid-Soedan. In 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan na een lange burgeroorlog. Naast politieke spanningen heeft het land nu te kampen met de ergste overstromingen sinds 25 jaar. Meer dan 900.000 mensen zijn getroffen en rond de 420.000 mensen hebben noodhulp nodig. Van wege de aanhoudende regenval heeft de regering in Zuid-Soedan de noodtoestand uitgeroepen. Wij willen deze mensen graag steunen met onze collecte.

Ik droom van een kerk…

Waaraan denk jij aan als we het over de kerk hebben? Op zondag 8 december is er en speciale gemeentezondag. Speciaal omdat deze bedoeld is voor alle gemeenteleden van 50 jaar en jonger en hun gezinnen. We willen die dag samen dromen. Hoe ziet jouw ideale kerk eruit? Waar word je blij en enthousiast van in de kerk? Wat is voor jou belangrijk als je aan kerk-zijn denkt? In dromen is alles mogelijk, dus doe mee! Deze gemeentezondag wordt gehouden in het kader van project Connection waarin gemeenteleden van 50 jaar en jonger centraal staan. Zet deze datum in je agenda: 8 december 2019, 11.30 – 14.00 uur. We hopen jullie te zien!

We sluiten af met een maaltijd. In verband met de voorbereidingen vinden we het fijn als je even aanmeldt. Dit kan via arianne@ontmoetingskerk-dordrecht.nl Jorine Bas – Marianne van Geldorp – Jenneke v.d. Velden – Arianne Lodder

Wijkdoel stichting dAk

Dinsdag werden we opgeschrikt door het bericht dat er in Albanië, iets buiten Tirana, weer een aardbeving is geweest. Er zijn doden en gewonden. We hebben inmiddels contact gehad met Koos en Dinie van stichting dAk. Zij maken het nu goed. Er zijn verschillende dingen in huis kapot gevallen en zij hebben ook de nacht elders doorgebracht. Er is veel schade in het land en de schrik zit er goed in. In het kinderdagverblijf is alles ook goed, er zijn geen bekenden onder de slachtoffers. Vandaag vragen we voorbeden voor alle slachtoffers en dat er genoeg hulp is voor met name de arme bevolking in Albanië. Aangezien verschillende gemeenteleden woensdagochtend aan Leo vroegen hoe het daar ging, plaatsen we dit berichtje. Namens de diaconie Leo Simpelaar.

InloopHuis

zaterdag 7 december, 13.00-15.30 uur 
A.s. zaterdagmiddag bent u weer van harte welkom om binnen te lopen. Om 13.30 uur staat een lunch tegen een kleine vergoeding klaar. Voor wie gezelligheid zoekt is dit een mooie gelegenheid om anderen te ontmoeten. Er is gelegenheid een spelletje te doen, een praatje te maken, een boek te ruilen (zie de ruilkast bij binnenkomst), de kunstexpositie te bewonderen en natuurlijk is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom! Meehelpen met de voorbereiding? Alle hulp is welkom vanaf 13.00 uur. Tot dan, Ina, Marjan en Gerda D.

KookHuis

U wordt van harte uitgenodigd voor de feestelijke maaltijd op 18 december a.s. om 18.00 uur. De kerk is open vanaf 17.30 uur. Deze maaltijd duurt wel wat langer dan gebruikelijk. Vanaf vandaag ligt de intekenlijst in de hal van de kerk. U kunt zich via deze lijst of telefonisch aanmelden t/m vrijdag 13 december. Als u zich onverhoopt moet afmelden, dan horen wij dat graag vóór 16 december! U betaalt voor deze maaltijd ook € 7,50 (dit is inclusief een drankje en een kopje koffie/thee).
Irene Krenning (telefoon 6170285) en Marja Kruijswijk (6170490), coördinatoren van het KookHuis

Voedselbank Dordrecht

Deze week zamelen we samen met u pannenkoekenmeel, bloem, stroop, poedersuiker en rozijnen/krenten in. Vanaf volgende week vragen we om houdbaar broodbeleg in doos of pak (geen glas). Denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels. We hopen dat u allemaal weer enthousiast meedoet zodat we veel kratten naar de Voedselbank kunnen brengen. Wij, maar vooral de klanten van de voedselbank rekenen op u. Diaconie Sterrenburg

Kerst- en oudjaarsactie

Zoals elk jaar zullen we ook nu weer kerstbroden, amandelstaven, wijn, oliebollen en appelbeignets verkopen.
De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan de realisatie van de gedachtenishoek in de kerkzaal. Bakker Korteweg staat weer garant voor de kwaliteit van de broden en oliebollen. De wijn is uit de streek van de Rioja in Spanje. Wij vertrouwen er op dat u weer een goede bestelling zult plaatsen. De bestellijsten worden vandaag uitgedeeld en zullen later nog op de plank in de hal te krijgen zijn. Namens het team: Evert Kruijswijk (0651513866)

Chauffeurs gezocht

Wie wil er één keer in de acht weken mensen naar de kerk brengen die er niet meer zelfstandig kunnen komen? Graag opgeven bij Coby Doornik 
Tel.6174600 of mail naar coby.doornik@gmail.com

Advent- en kerstartikelen op de boekentafel

Vandaag en op de zondagen 8 en 15 december staat de boekentafel er weer, met een ruim aanbod van diverse Bijbelse dagboekjes, kalenders 2020, kerstboeken en doosjes met kerstkaarten.

Helpende handen gezocht

Omdat aan het einde van dit jaar een paar vrijwilligers, na heel veel jaren trouwe dienst, stoppen met het schoonmaakwerk in de kerk, zijn we op zoek naar nieuwe hulpkrachten. Het is beslist geen zwaar werk en je bent ook niet elke week aan de beurt. Er wordt gewerkt met een rooster waardoor je eens in de zoveel weken even mag meehelpen. Het huidige team bestaat uit allemaal leuke mensen die op hun manier een steentje bijdragen. Ik hoop dat nieuwe enthousiaste krachten zich melden en ik hoor het graag. Hartelijke groet, Hans van Rossum, tel. 6176885 email: hrossum@gmail.com 

Chocoladerepen voor de P.I.

Overweldigend is het aantal repen chocolade dat u allen meebracht. We hebben ruim voldoende om de gevraagde repen aan de medewerker kerstpakketten van de P.I. over te dragen. De resterende repen gebruiken we in de kerstpakkettenactie die nu in onze wijkgemeente loopt.

Actie schoenendoos

We hebben 48 mooie dozen en 6 zakken met aanvullend materiaal weggebracht naar het verdeelcentrum. Bovendien is er € 274,40 op de rekening van actie Schoenendoos gestort. De dozen gaan naar Malawi of Sierra Leone. Dank u wel voor het meedoen.

Gezocht

In de Ontmoetingsruimte wordt regelmatig een CD speler gebruikt. Deze CD speler heeft het begeven.
Wellicht is er iemand die nog een CD speler over heeft en deze kwijt wil, in dit digitale tijdperk van allerlei streaming diensten. Meer info e-mail: ontmoetingskerk.geluid@gmail.com (Erik Versteeg)

Aanleveren kopie zondagsbrief
– herhaald verzoek

Ondanks de vele herhaalde verzoeken komen er nog steeds teksten binnen die uit te veel woorden bestaan. Wij verzoeken u vriendelijk om uw aangeleverde teksten te beperken tot 100 woorden (collecte 150 woorden). Hiermee voorkomt u dat de redacteuren uw tekst moeten inkorten, waarmee een deel van de essentie verloren zou kunnen gaan. Afbeeldingen worden niet gebruikt. Bedankt namens de redactie.
 

Digitale zondagsbrief

Meld u aan voor de digitale zondagsbrief en ontvang de zondagsbrief zodra deze online staat (uiterlijk vrijdag voor de dienst). Via https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief