Zondagsbrief 20 oktober 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: ds. Riet Boogaard.

Er is vandaag tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconaal wijkdoel, Stichting dAk in Albanië
2. Jeugdwerk/JOP
3. Toekomst van de Kerk
   
De toelichting van de collectebestemming staat beschreven in de liturgie.
De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Bankrekeningnummer wijkdoel stichting dAk

Mocht u geld willen overmaken voor het wijkdoel waarvoor vandaag gecollecteerd wordt, dan is het bankrekeningnummer NL02 INGB 0009 224587 t.n.v. stichting dAk te Steenwijk.

Amnesty International

De schrijfactie van vandaag is voor de 20-jarige studente Khushi Rohima Akter. Op 6 september j.l. schorste de Cox’s Bazar universiteit in Bangladesh haar vanwege haar Rohingya-identiteit. Rohima studeerde rechten en zat al in het tweede semester. Nu zit ze thuis en is ze depressief geworden. In de brief wordt gevraagd de schorsing van Rohima Akter Khushi onmiddellijk op te heffen zodat zij haar studie kan afronden. Schrijft u ook mee?
Namens Amnesty International Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda

Open Huis Ontmoetingskerk op 23 oktober

Matthea Jansen vertelt deze morgen over ‘Patiëntveiligheid in het ziekenhuis’. Zij heeft jarenlang aan meerdere projecten op dit gebied in het Albert Schweitzer ziekenhuis gewerkt. Omdat bijna iedereen wel eens te maken heeft met een behandeling of opname in het ziekenhuis is het goed te weten wat er op dit gebied geregeld is.
Vanaf 9.45 uur is iedereen van harte welkom in de kerk. Men wordt gastvrij ontvangen en er is gelegenheid voor een fijn gesprek en het maken van nieuwe contacten.
De presentatie begint om 10.15 uur en de toegang is vrij.

Braderie

Bij deze zondagsbrief vindt u een flyer over de braderie op zaterdag 2 november a.s.
Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld en we hopen dan ook op een goede opkomst, veel spullen die verkocht kunnen worden en leuke prijsjes voor het rad van avontuur.
Evert en Marja Kruijswijk, telefoon 6170490 (braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)

Bloemenzondag

Hartelijk dank voor de giften én de vele bloemen die u zaterdag 5 oktober naar de kerk hebt gebracht. Wij hebben er ruim 40 prachtige kleurige boeketten van kunnen maken!
Van de ontvangers van de bloemen hebben we veel positieve reacties gekregen. Ze waren blij  met de extra aandacht.
Namens de PCD, Hanneke Versteeg

De Groene Kerk – terugkoppeling startzondag

Op de startzondag hebben we met elkaar gesproken over de klimaatveranderingen, het milieu en alles wat hierop van invloed is. Van grote thema’s, als de consumentenmaatschappij, de zware industrieën en de kostprijs van een vliegticket, tot kleine praktische stapjes waar je snel mee aan de slag kunt; het groente-netje, minder water verbruiken en afvalscheiding. Alleen al het gesprek hebben met elkaar is waardevol en inspirerend. De complete lijst (binnenkort beschikbaar op de website van de Ontmoetingskerk) hebben we recentelijk besproken in de werkgroep en met elkaar een aantal punten geselecteerd waar we op korte of langere termijn mee aan de slag willen. Op 2 november vindt u ons ook op de Braderie in de Ontmoetingskerk met praktische tips om bij te dragen aan een groenere wereld. Onze drive: alle grote veranderingen zijn ooit begonnen met een eerste stap.