Zondagsbrief 25 augustus 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Ds. Ries den Dekker

Er is vandaag geen tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Diaconie ouderenzorg 
2. Wijkkerk
3. Toekomst van de Kerk
 
   

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Collectebestemming

1e collecte: Diaconie ouderenzorg
In onze gemeente zijn veel  ouderen. Velen van hen zijn aan huis gebonden doordat allerlei lichamelijke gebreken of ziekte zich laten gelden.
Voor een deel van de ouderen leidt dit alles tot gevoel van eenzaamheid. De vrijwilligers van de contactdienst bezoeken deze ouderen en zieken om hen bij te staan in de eenzaamheid en de hulpbehoevendheid.  De contactdiensten organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten voor en met de ouderen van onze gemeente. Zo wordt er in december altijd een kerstmiddag georganiseerd. Daarnaast bezorgen de contactdiensten kerstattenties bij de ouderen. Aan sommige van deze activiteiten zijn kosten verbonden. De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.
2e collecte: Wijkkerk
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen onze wijk, die onder verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zoals kerk en pastorie. Dat kan variëren van schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen.
3e collecte: Toekomst van de Kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het College van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Het gaat immers ook om de Kerk van onze kinderen.

Voedselbank Dordrecht
Ook deze laatste zondag van augustus zamelen we (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta in. Vanaf volgende week gaan we soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli en soepstengels inzamelen. We hopen dat u allemaal enthousiast meedoet zodat we weer veel volle kratten naar de voedselbank kunnen brengen. Wij maar vooral de klanten van de voedselbank zijn er blij mee.
Diaconie Sterrenburg

Afscheid Kees Schrader op zondag 8 september 

Zondag 8 september is de laatste officiële werkdag van Kees Schrader als koster van de Ontmoetingskerk.
Dit moment willen zowel Kees als de kerkenraad niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Direct na afloop van de Eredienst zal er een kort moment zijn waarin Jeanette Warmels het woord zal richten tot Kees Schrader (u wordt verzocht om na de zegen nog even in de kerkzaal te blijven zitten). Na dit moment heeft u de gelegenheid om Kees en Nynke Schrader de hand te drukken in de ontmoetingsruimte tijdens het koffiedrinken. Kees en Nynke willen graag ter afscheid de gemeente een lekkernij bij de koffie aanbieden.
De kerkenraad hoopt dat velen van u van deze gelegenheid gebruik zullen maken om afscheid te nemen van Kees en Nynke Schrader.
Marco Molendijk, Scriba

Knutselclub

Voor de knutselclub van "de Ontmoetingskerk" zijn we nog op zoek naar mensen die mee willen draaien in de leiding.
De club is 1 x in de 14 dagen op woensdagavond van 19 tot 20 uur.
De startavond is op woensdag 25 september. We draaien de club in de oneven weken. In de schoolvakanties is er geen club.
Heb je belangstelling of vragen?
Melanie: melanie.versteeg@gmail.com  Mirjam: tantemir@xs4all.nl
Ali: alimensen@gmail.com

KookHuis

Vandaag kunt u zich nog aanmelden voor het KookHuis van a.s. woensdag 28 augustus. De intekenlijst ligt in de hal van de kerk en u kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Irene Krenning (telefoon 6170285). De kosten voor het KookHuis bedragen € 7,50 p.p. (dit is inclusief een drankje + koffie of thee). De kerk is om 17.30 uur open en de maaltijd begint om 18.00 uur. Welkom!
Irene Krenning en Marja Kruijswijk, coördinatoren KookHuis