Zondagsbrief 16 juni 2019

Ochtenddienst 

Voorganger: Riet Boogaard.

Orgel: Marcus van Driel
m.m.v. Francis van 't Hoen, dwarsfluit
Er is vandaag  tienerdienst.
 
Inzameling: 1. Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de Kerk

 

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – Stichting Diaconaal Aandachtscentrum (dac)
 Het DAC is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is. Het centrum is zeven middagen per week en op zaterdagochtend open. Dit is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. De bezoekers zijn mensen die behoefte hebben aan een moment van aandacht. Dat kunnen mensen zijn die eenzaam zijn, dak- en thuislozen of (ex-)psychiatrische patiënten. Ze zijn welkom in de ontmoetingsruimte en de stilteruimte. Anoniem, want bij het dac vragen ze niet naar achternamen, adressen of telefoonnummers. Sommige bezoekers komen één keer, anderen komen nog eens terug. Ook zijn er vaste bezoekers, die vrijwel elke dag even binnenlopen. Bij dit mooie werk heeft het dac uw steun nodig. Zij krijgen geen subsidie en zijn 100% afhankelijk van giften. Met uw bijdrage kan het werk blijven doorgaan.

3e collecte – toekomst van de kerk
Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. Met
uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar de toekomst.

Diaconaal Aandachtscentrum (dac)

In de Ontmoetingskerk is het een goede traditie om elk jaar te collecteren voor het dac. Tegelijk met de collecte doen we een oproep voor een gift in natura. Wij denken aan koffie, theezakjes, suiker en/of koffiemelk. De diaconie weet hoe nodig dit is voor de inloophuiskamer, waar bezoekers welkom zijn voor een kop koffie en/of thee en een gesprek. Het dac krijgt geen subsidie. Het dac is zondag t/m vrijdag open van 13.30 tot 17 uur en op zaterdag van 10 uur tot 13 uur. Deze actie is gepland op zondag 16 juni. Doet u mee?

Voedsel-/kledingbank Dordrecht

Afgelopen weken vergeten? Het kan nog steeds! Tot en met zondag 30 juni zamelen we, in plaats van voedsel, nieuw ondergoed en sokken/kousen in voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden We hopen van harte dat u hieraan meedoet want het is hard nodig. 1x per jaar houden wij deze inzameling op verzoek van de voedsel-/kledingbank en we hopen dat u enthousiast meedoet zodat we veel mensen blij kunnen maken.
Diaconie Sterrenburg

Viering van het Heilig Avondmaal

U kunt op aanwijzing van de diakenen naar voren lopen. Er zijn 2 uitdeelpunten voor brood en wijn. U ontvangt brood van de predikant of diaken/liturg en wijn van de diakenen/ouderlingen. Via de ontmoetingsruimte en langs de muur bij het orgel kunt u via de achterkant van de kerkzaal weer terugkeren naar uw zitplaats. Indien het voor u bezwaarlijk is om naar voren te lopen dan kunt u plaatsnemen op de twee voorste rijen van het grote middenvak. U kunt hier aan het begin van de dienst al plaatsnemen of tijdens de collecte. U kunt als u dit wenst samen met een familielid of kennis hier gaan zitten. Aan het einde van de viering krijgt u brood en wijn op deze plaatsen aangeboden.
De Diaconie

Napraten Maaltijd van de Heer

Vandaag vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Na de dienst willen we met elkaar terug kijken op deze viering en we willen praten over de verschillende vormen van het Avondmaal. Bent u er weer bij? We beginnen rond half 12 in de kerkzaal.

Sta-op-stoel

Voor een mevrouw uit onze wijk krijg ik een aanvraag voor een zgn. "sta-op-stoel". Mevrouw is gevallen, reumatisch en kan heel moeilijk opstaan uit de stoel. Ook in en uit bed geeft veel problemen. Mevrouw is bijna 80 jaar. Weet iemand een stoel te leen of ter overname, (mevrouw heeft een smalle beurs). U kunt contact opnemen met een van de diakenen.

Jeugddag 22 Juni

Op zaterdag 22 juni gaan we met de tieners van 10 tot 16 jaar een leuk dagje weg. We verzamelen om 09:15 met de fiets bij de kerk. De dag wordt afgesloten met eten en een film in de kerk, maar wat er verder gaat gebeuren blijft nog een verrassing!
Deelname kost € 10,-- per persoon (inclusief lunch en avondeten). Mocht je nog mee willen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk! Voor meer informatie, mail naar churchchillclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl of spreek een van ons aan.
Groetjes van Bram, Simone & Jenneke

Slotdag Open Huis Ontmoetingskerk 26 juni

Woensdag 26 juni is de slotdag van het Open Huis seizoen 2018/2019. We willen dit vieren met een optreden van theatergroep ‘mooi weer’ met het programma: ‘aan de keukentafel’. Een hilarisch, gezellig en interactief feest der herkenning.
Iedereen is van harte welkom deze voorstelling bij te wonen. Vorig jaar hebben we geen toegangsprijs gevraagd, maar om de kosten te dekken, komen we met een richtbedrag van € 7,50 per persoon een heel eind komen. Wij stellen uw bijdrage naar draagkracht op prijs.
Er is inloop met koffie of thee vanaf 10.00 uur. Aanvang voorstelling: 10.30 uur, einde voorstelling: omstreeks 12.30 uur.
Om 13.00 uur volgt nog een gezellige pannenkoekenmaaltijd.

Pannenkoekenmaaltijd op slotdag Open Huis

Aansluitend aan de voorstelling zal er een pannenkoekenmaaltijd zijn. Als u hierbij aanwezig wilt zijn moet u zich hiervoor aanmelden (max.85 deelnemers). U kunt zich opgeven door middel van de intekenlijsten (in de hal van de kerk), per email of telefonisch. Ook als u voor deze maaltijd pannenkoeken wilt bakken kunt u dit aangeven. U kunt zich aanmelden bij:
Piet en Lia Klok            e-mail piliriklok@planet.nl
Idelette Reehorst         e-mail ideletter@hotmail.com


Onderstaande gegevens vermelden bij  opgave voor de pannenkoekenmaaltijd
?    Naam   :     …………………………...………………  Aantal. pers. :   ………
?    Tel.nr.  :     078- …………….……   Mob. 06…………….……
?    Email   :     ………………………………………………………………………..…..