Zondagsbrief 21 april 2019

Ochtenddienst Pasen

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk.
Er is vandaag  geen tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Diaconie algemene wijkdoeleinden
2. Jeugdwerk in onze eigen wijk
3. Toekomst van de Kerk

De  liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte: Diaconie algemene wijkdoeleinden
Dit keer een algemene collecte voor de diaconie. Voor bijvoorbeeld een steeds grotere groep mensen in de schulden door bezuinigingen in  de sociale zekerheid, kostenstijging van ziektekosten, huur, gas, elektra. De collecte is speciaal voor mensen in onze wijk.


2e collecte: Jeugdwerk in onze eigen wijk

3e collecte: Toekomst van de Kerk
Na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk.

Voedselbank Dordrecht

Deze maand gaat de diaconie samen met u ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek inzamelen. In de hal van de kerk staan de kratten weer klaar waar u uw boodschappen in kwijt kunt. Helpt u mee?
De klanten van de voedselbank rekenen op u!
De diaconie.

Open Huis

‘De Biesbosch; van boerenland naar waterland’ 

Woensdag 24 april is er weer Open huis in de Ontmoetingskerk. Vanaf 9.45 uur is er inloop, de toegang is gratis en iedereen is van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee.

Deze morgen wordt er een presentatie gegeven door Jacques van der Neut, boswachter bij Staatsbosbeheer over de ontwikkeling en de verandering van de Biesbosch in de afgelopen 20 tot 25 jaar.
De presentatie begint om 10.15 uur en duurt inclusief pauze tot ongeveer 12.00 uur.

Word abonnee van de Kerk op Dordt 

U hebt onlangs het Paasnummer van het kerkblad Kerk op Dordt ontvangen. “Kerk op Dordt” verschijnt eenmaal in de twee weken en het bevat een schat aan informatie vanuit alle PKN-wijkgemeenten die Dordrecht rijk is. Als u nog geen abonnee bent dan kunt u zich opgeven als abonnee. Dit kan via de aan het blad toegevoegde brief of via de website: www.kerkopdordt.nl.

Amnesty International schrijfactie 

Een schrijfactie ligt klaar op de Amnesty International tafel in de ontmoetingsruimte. Een brief om mee te nemen, te ondertekenen en op te sturen naar het aangegeven adres. De brief is voor natuurbeschermers in Iran. Zij worden gemarteld en met de dood bedreigd omdat “natuurbeschermer” een dekmantel zou zijn voor het verzamelen van geheime informatie.
Namens AI Dordrecht, Irene Streefkerk-Reenalda