Zondagsbrief 17 februari 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Riet Boogaard. 
Er is vandaag  tienerdienst.
 
Inzameling : 1. Diaconaat Vakantiebureau
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de Kerk

 
De liturgie van de ochtenddienst staat hier.
De liturgie van de Kind-op-schoot middagdienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte  Diaconaal vakantiebureau.

Het vakantiebureau.nl verzorgt al vijftig jaar lang zorgvakanties. Sinds lange tijd ook voor dementiepatiënten en hun partners, die vaak gebukt gaan onder de continue zorg voor hun echtgenoot. Tijdens hun vakantie nemen deskundige vrijwilligers die zorg graag van hen over. Jaarlijks komen er 2.500 gasten. Protestants-christelijk karakter
De vakanties van het VakantieBureau onderscheiden zich door de sfeer, gastvrijheid, gezelligheid en wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle vakanties hebben een protestants-christelijk karakter. Dat betekent onder meer dat tijdens iedere week een vrijwilliger met theologische, pastorale scholing aanwezig is en op zondag een kerkdienst plaatsvindt in het eigen hotel.
Inzet van ruim 1400 vrijwilligers.
De jaarlijks bijna zeventig vakantieweken worden mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan 1.400 vrijwilligers. Ook voor hen is een vakantieweek een unieke ervaring, waar ze met plezier op terugkijken. Het is hard werken, maar daar staat veel tegenover.

KookHuis

U kunt zich vandaag nog aanmelden voor het KookHuis op woensdag 20 februari. De intekenlijst ligt in de hal van de kerk. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden. De kerk is om 17.30 uur open en de maaltijd begint om 18.00 uur. De maaltijd kost € 7,50 per persoon, inclusief een drankje en koffie of thee. Iedereen is van harte welkom.
Marja Kruijswijk, telefoon 6170490.
 

Voedselbank

Deze maand vraagt de diaconie voor de Voedselbank soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub). Ook soepstengels en vermicelli zijn van harte welkom. De Diaconie
 

Eindexamenactie 2019

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen is voor scholieren van het Voortgezet Onderwijs de afsluiting van hun schooltijd. In de week voorafgaande aan de bekendmaking van de uitslag bieden wij de jongeren die staan ingeschreven bij onze wijkgemeente en eindexamen hebben gedaan een attentie aan. Een blijk van betrokkenheid vanuit de kerk naar onze jongeren.

Indien u namen kent van jongeren uit onze wijkgemeente die in mei 2019 Eindexamen VMBO/MAVO/HAVO of VWO doen, geeft u dan de naam en het adres van de jongere door aan Marco Molendijk, bij voorkeur per email: indexamenactie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster (Kees Schrader) een huispaaskaars te bestellen.
Vanaf zondag 17 februari 2019 kunt u in de ontmoetingsruimte een intekenlijst vinden met daarop de diverse kaarsen en afmetingen.
De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de verpakking en verzendkosten.

Amnesty International

De schrijfactie van deze maand betreft een verzoek aan de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, om de vrijlating van Toffiq al-Bihani, die nu al 16 jaar zonder enige vorm van proces in Guantánamo Bay gevangen zit, in gang te zetten.
De mogelijkheid voor landen om niet-schuldigen uit Guantánamo Bay te bevrijden en op te nemen bestaat al 8 jaar en is door o.a. Frankrijk en Duitsland en Italië opgepakt en uitgevoerd. Minister Blok kan Nederland aan dit rijtje toevoegen. Het lijkt voor Toffiq de enige kans op terugkeer naar leven in vrijheid. Met het schrijven van de brief kunnen u en ik die kans vergroten.
Irene Streefkerk-Reenalda