Zondagsbrief 3 februari 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. Kees Streefkerk. 
Er is vandaag  tienerdienst.
 
Inzameling : 1. KIA Werelddiaconaat,
    ondersteuning waterbeheersing Bangladesh
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de Kerk

 

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – KIA Werelddiaconaat, ondersteuning waterbeheersing Bangladesh

Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land.


De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en onberekenbaarder zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten.

2e collecte – Wijkkerk

3e collecte – Toekomst van de kerk

Voedselbank

In de maand februari zamelt de diaconie voor de voedselbank soep in blik, pak of zak in(geen varkensvlees aub) Ook soepstengels en vermicelli zijn van harte welkom.
De diaconie

Verlichting gezocht 

De diaconie is op zoek naar plafondlampen en staande lampen. Heeft u nog een lamp over dan kunnen wij die erg goed gebruiken op 2 adresjes, waar nu een gebrek aan licht is. Heeft u vragen neem contact op met Leo Simpelaar.
De diaconie

Kassabonnen van januari

De diaconie is op zoek naar plafondlampen en staande lampen. Heeft u nog een lamp over dan kunnen wij die erg goed gebruiken op 2 adresjes, waar nu een gebrek aan licht is. Heeft u vragen neem contact op met Leo Simpelaar.

Het gebeurt nog steeds, dat ik kassabonnen in het kistje vind van maanden geleden. Dat is erg jammer, want die leveren geen geld meer op. 14 februari is de laatste dag van inleveren. Alleen kassabonnen van Jumbo winkelcentrum Sterrenburg. Namens de kinderen met een zwaar mentale beperking. Dank u wel!
Gonnie Walrecht