Zondagsbrief 27 januari 2019

Ochtenddienst

Voorganger: Mevrouw Barbara Broeren.
Er is vandaag  geen tienerdienst.
 
Inzameling : 1.Stichting Diaconaal aandachtscentrum
2.Wijkkerk 
3.Toekomst van de Kerk

 

De liturgie van de ochtenddienst staat hier.

Toelichting collecten:

1e collecte – St. Diaconaal Aandachtscentrum.
Het Diaconaal Aandachtscentrum is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is.
Het centrum is zeven middagen per week en op zaterdagochtend open.
Dit is mogelijk door de inzet van ruim zestig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. De bezoekers zijn mensen die behoefte hebben aan een moment van aandacht. Dat kunnen mensen zijn die eenzaam zijn, dak- en thuislozen of (ex-) psychiatrische patiënten.
Ze zijn welkom in de ontmoetingsruimte en de stilteruimte. Anoniem, want bij het Aandachtscentrum vragen ze niet naar achternamen, adressen of telefoonnummers. Sommige bezoekers komen één keer, anderen komen nog eens terug. Ook zijn er vaste bezoekers, die vrijwel elke dag even binnenlopen.
Bij dit mooie werk heeft het Aandachtscentrum uw steun nodig. Zij krijgen geen subsidie en zijn 100% afhankelijk van giften. Met uw bijdrage kan het werk blijven doorgaan.

2e collecte – Wijkkerk
3e collecte – Toekomst van de Kerk

VOEDSELBANK

In de maand januari is de diaconie aan het inzamelen van gedroogde peulvruchten en groenten in blik of zak.
In februari gaat de diaconie soep in blik, pak of zak inzamelen. Soepstengels en vermicelli kunt u ook in de groene kratten doen die in de hal staan.
Leo Simpelaar, Diaconie Sterrenburg

WIJKDOEL

Op 7 januari ontving de diaconie een bedankmail van stichting dAk uit Albanië. Ze bedankten onze gemeente voor de hulp die ze van ons mochten ontvangen. Deze brief hangt op het publicatiebord zodat u de brief ook kunt lezen.
Leo Simpelaar, Diaconie Sterrenburg

ACTIE KERKBALANS 2019

Graag vestigen wij uw aandacht op de komende actie Kerkbalans die in onze wijk gehouden zal worden in de periode 19 januari t/m 2 februari 2019. U ontvangt dan weer de envelop met alle informatie over deze actie en het formulier voor uw jaarlijkse bijdrage.
De leden van wie een emailadres bekend is worden via de mail benaderd. Check eventueel uw spambox als u geen bericht heeft ontvangen.
Elk wijklid en elke bijdrage is voor ons van groot belang.
Hans van Rossum, kerkrentmeester hrossum@gmail.com, tel. 078-6176885

SIRKELSLAG YOUNG

Vrijdagavond 1 februari doen we met een groep jongeren mee aan Sirkelslag YOUNG, een spelprogramma waarbij we door middel van opdrachten en een live video verbinding met heel veel jeugdgroepen in Nederland tegen elkaar spelen. De spellen zijn voor kinderen tussen de 10 en 16 jaar, en je mag natuurlijk ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen.
De avond begint om 19:15 in de Ontmoetingskerk en duurt tot ongeveer 22:00. Zoals elke CCC-avond vragen we om een kleine bijdrage van €2,--.
Het is handig als we van te voren te weten op hoeveel jongeren we kunnen rekenen, dus vinden we het fijn als je via churchchillclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl even laat weten of je komt!

InloopHuis op 2 februari: met lunch!

A.s. zaterdag worden de deuren weer geopend voor ons reguliere InloopHuis.
Onder het motto “samen eten is gezellig” is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een eenvoudige lunch. Voor € 1,50 per persoon eten we met elkaar een kop soep en brood. Vanaf 13.00 uur bent u welkom en kunt u, als u dat wilt, een handje meehelpen bij de voorbereidingen. Rond 13.30 uur gaan we aan tafel. Behalve de lunch kunt u ook “gewoon” binnenlopen voor een kop koffie, thee, een kaars aansteken, iets te lezen. Een regulier InloopHuis dus met een daarbij de mogelijkheid voor een lunch. U bent van harte welkom,
Hartelijke groet, Hans, Marjan en Gerda
Meteen na de kerkdienst kunt u meedoen met een gesprek met stagiaire Barbara Broeren over deze kerkdienst. Zij is benieuwd naar uw reacties op de dienst en op haar eigen optreden. Welkom in één van de bovenzalen.
Riet Boogaard

Uitnodiging kinderviering. Thema: ‘doe iets!’.

Esther heeft een probleem. Hoe gaat ze dat oplossen? Ben je ook benieuwd?
Kom dan naar de kinderviering in de Ontmoetingskerk op zondag 3 februari. De viering begint om 10 uur. Het is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. Natuurlijk is iedereen buiten deze doelgroep ook van harte welkom.

Kerkasiel in Den Haag

In het Buurt- en Kerkhuis Bethel (PKN) in Den Haag is al sinds eind oktober een voortdurende kerkdienst (24 uur per dag) gaande. Het doel van deze doorgaande eredienst is om via kerkasiel rust en veiligheid te bieden aan het Armeense gezin Tamrazyan (vader, moeder, 3 kinderen) dat met uitzetting wordt bedreigd. En om ruimte te creëren om te komen tot menselijke oplossingen voor veel kinderen die het slachtoffer worden van de huidige toepassing van de zogenaamde “Kinderpardonregeling”.
Veel voorgangers (ambtsdragers en leken) hebben al meegewerkt aan het ononderbroken gaande houden van deze kerkdienst. Het wordt breed gedragen. We hebben ons in de werkgroep eredienst de vraag gesteld of we vanuit Sterrenburg ook een bijdrage kunnen leveren door daar aanwezig te zijn als kerkganger of wellicht zelfs gedurende een aantal uren door middel van onze inbreng de dienst gaande te houden. Uit het rooster van alle medewerkers blijkt dat er met name in de kleine uurtjes tussen 24.00 en 07.00 uur nog wel wat open plekken zijn waar kerkgangers en voorgangers meer dan welkom zijn.
Kunnen wij er aan bijdragen? Wilt u met ons meedenken? Hebt u vragen? Stel ze.                                           
Namens de werkgroep eredienst,
Dick Ouwehand, douwehand@solcon.nl