LAATSTE WIJZIGINGEN M.B.T. de Zondagsdiensten LAATSTE WIJZIGINGEN M.B.T. de Zondagsdiensten

Laatste nieuws

Vanwege de verruiming van de regels van de overheid per 1 juli heeft de Kerkenraad besloten dat de gemeente bij de intrede en drempelgebed volgens liturgie weer hardop mag antwoorden op de voorganger.  Voorts is het weer mogelijk om bij de gebeden het “Onze Vader” gezamenlijk hardop mee te bidden. De liederen worden vooralsnog door de zanggroep gezongen. 
Vanwege de verruiming van de regels van de overheid per 1 juli heeft de Kerkenraad besloten dat de gemeente bij de intrede en drempelgebed volgens liturgie weer hardop mag antwoorden op de voorganger.  Voorts is het weer mogelijk om bij de gebeden het “Onze Vader” gezamenlijk hardop mee te bidden. De liederen worden vooralsnog door de zanggroep gezongen. A.s zondag 20 september starten we met het zingen van het slotlied, dit kan ook weer, geheel volgens de toegestane regels.
terug