LAATSTE WIJZIGINGEN M.B.T. de Zondagsdiensten LAATSTE WIJZIGINGEN M.B.T. de Zondagsdiensten

Laatste nieuws

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,
De kerkenraad heeft besloten dat wij conform de richtlijnen van de landelijke kerk  het aantal kerkgangers voor de diensten in de maand oktober terugbrengen naar 30 personen. De verplichting om vooraf aan te melden blijft  bestaan. Ambtsdragers en vrijwilligers  die zich aanmelden omdat men op een bepaalde zondag een taak heeft, verzoeken wij dringend dit bij de aanmelding te vermelden  achter uw naam.
Wij hebben het besluit om het aantal kerkgangers te verlagen met pijn in het hart genomen. In onze kerk hebben wij ons sinds zondag 5 juli strikt gehouden aan alle RIVM richtlijnen en is alles ook steeds goed verlopen conform deze richtlijnen. Dit mede door de inzet van vele vrijwilligers en een goede organisatie vooraf. Wij hopen dat vanaf zondag 1 november het aantal kerkgangers weer opgehoogd kan worden naar 100 personen zoals de afgelopen weken gebruikelijk was.  27 oktober zal hierover opnieuw een besluit genomen worden door de kerkenraad op basis van de dan geldende richtlijnen, aansluitend wordt u dan nader geïnformeerd via zondagsbrief en de website.
Namens de kerkenraad,
Jeanette Warmels, voorzitter
Marco Molendijk, scriba
 
terug