LAATSTE WIJZIGINGEN M.B.T. de Zondagsdiensten LAATSTE WIJZIGINGEN M.B.T. de Zondagsdiensten

Laastste wijzigingen

Uitleg besluit van de kerkenraad over het weer toestaan van kerkdiensten met kerkgangers


Op donderdag 4 maart heeft de kleine kerkenraad gesproken over het aangepaste advies van de commissie inzake corona-aangelegenheden Ontmoetingskerk. De landelijke kerk heeft namelijk het advies aangepast van uitsluitende online diensten naar diensten met maximaal 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), en ook onze Corona commissie heeft het advies hiernaar toe aangepast.
Er vindt een gedachtewisseling plaats waarbij gepeild wordt hoe elk lid van de Kleine Kerkenraad denkt over opstarten van kerkdiensten met kerkgangers. (conform aangepast advies landelijke kerk)
Zeer zorgvuldig worden alle voor-en tegenargumenten besproken en gewogen. We vinden dat kerkdiensten het hart vormen van het gemeentezijn. Via diverse berichten vanuit de gemeente is naar voren gekomen dat mensen de kerkgang echt missen. Kerkgang is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld bezoek aan de horeca of winkelen. Daarnaast gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Je merkt dat een groep mensen sowieso niet komt zolang het virus onder ons is uit zelfbescherming. We zullen nog nadrukkelijker moeten wijzen op de gezondheidscheck: kom echt niet als je klachten hebt of in afwachting bent van de uitslag van een coronatest. Ook geldt dat kerkgang natuurlijk niet verplicht is. Het is en blijft een eigen keuze om wel of niet te komen. We komen tot de slotsom  dat een kerkgemeenschap floreert bij het samenzijn van mensen en nemen derhalve het onderstaande besluit:
opstarten van kerkdiensten met maximaal 30 kerkgangers (exclusief medewerkers)  met ingang van Palmzondag 28 maart 2021.
De inschrijving voor de diensten via de website zal weer opengesteld worden vanaf woensdag 24 maart.

Namens de kerkenraad,
Marco Molendijk, scriba.

 
terug