Bericht van de kerkenraad (6 oktober 2020) Bericht van de kerkenraad (6 oktober 2020)

Bericht van de kerkenraad (laatste wijzigingen)


Bericht van de kerkenraad
Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,
De kerkenraad heeft besloten dat wij conform de richtlijnen van de landelijke kerk  het aantal kerkgangers voor de diensten in de maand oktober terugbrengen naar 30 personen. De verplichting om vooraf aan te melden en ook de overige gedragsregels in de kerk blijven bestaan. Dit aantal is exclusief de medewerkers die nodig zijn om de kerkdienst uit te voeren. Daarom worden ambtsdragers en vrijwilligers die zich aanmelden omdat men op een bepaalde zondag een taak heeft, dringend verzocht dit bij de aanmelding te vermelden achter uw naam.
Wij hebben het besluit om het aantal kerkgangers te verlagen met pijn in het hart genomen. In onze kerk hebben wij ons sinds zondag 5 juli strikt gehouden aan alle RIVM richtlijnen en is alles ook steeds goed verlopen conform deze richtlijnen. Dit mede door de inzet van vele vrijwilligers en een goede organisatie vooraf. Wij hopen dat vanaf zondag 1 november het aantal kerkgangers weer opgehoogd kan worden naar 100 personen zoals de afgelopen weken gebruikelijk was.  27 oktober zal hierover opnieuw een besluit genomen worden door de kerkenraad op basis van de dan geldende richtlijnen, aansluitend wordt u dan nader geïnformeerd via zondagsbrief en de website.

Namens de kerkenraad,
Jeanette Warmels, voorzitter
Marco Molendijk, scriba


Dagelijkse openstelling van het kerkgebouw
De Ontmoetingskerk blijft tot nadere berichtgeving dagelijks geopend . Maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.00u zaterdag van 13.30-15.30 en op zondag van 11.00-12.00u. U kunt uw producten voor de voedselbank afgeven , een kaarsje aansteken en/of een gebedsintentie in het gebedenboek schrijven.
Marco Molendijk
Scriba


Datum eerste publicatie: 16 mei 2020 
terug