Bericht van de kerkenraad (15 mei 2020) Bericht van de kerkenraad (15 mei 2020)
Bericht van de kerkenraad (15 mei 2020)
Op donderdag 14 mei is het moderamen van de kerkenraad in vergadering bijeen geweest. Op deze vergadering  is het besluit genomen om tot en met zondag 28 juni uitsluitend online kerkdiensten te houden. Bij deze onlinediensten kunnen alleen degenen die een taak hebben aanwezig zijn.  Met ingang van zondag 5 juli zullen er weer (openbare) publieke diensten gehouden worden als de maatregelen vanuit de overheid dit toelaten.  Bij de diensten mogen dan maximaal 100 personen aanwezig zijn.  Dit is inclusief degenen die een taak hebben. Naar verwachting zullen dan 70 tot 80 kerkgangers de dienst kunnen bijwonen. We gaan werken met een aanmeld-/inschrijfsysteem . Hierover wordt u op een later tijdstip verder geïnformeerd. De inrichting van de kerkzaal zal aangepast worden aan de “anderhalve meter” regels en  er zal een hygiëne protocol gelden, dit alles conform de richtlijnen van het RIVM en onze landelijke kerk.  Ook hierover zal later meer  informatie gegeven worden. Uiteraard gaan wij ook dan door met het online uitzenden van de diensten.  Wij hopen en bidden dat de daling van het aantal Coronabesmettingen  blijft doorzetten en dat wij God en elkaar weer in Zijn huis kunnen ontmoeten vanaf zondag 5 juli.

Dagelijkse openstelling van het kerkgebouw
De Ontmoetingskerk blijft tot nadere berichtgeving dagelijks geopend . Maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.00u zaterdag van 13.30-15.30 en op zondag van 11.00-12.00u. U kunt uw producten voor de voedselbank afgeven , een kaarsje aansteken en/of een gebedsintentie in het gebedenboek schrijven.
Marco Molendijk
Scriba


Datum eerste publicatie: 16 mei 2020 
terug