Kerkbalans

Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2020

Gewaardeerd lid van de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg te Dordrecht,

Graag vestigen wij uw aandacht op de komende actie Kerkbalans die in onze wijk gehouden zal worden in de periode 18 januari t/m 1 februari 2020. U ontvangt dan weer de envelop met alle informatie over deze actie en het formulier voor uw jaarlijkse bijdrage. De leden van wie een emailadres bekend is worden via de mail benaderd. Check eventueel uw spambox als u geen bericht ontvangt.

Als wijkkerk zijn we van betekenis binnen Sterrenburg. Als gemeenschap proberen wij er te zijn voor de ander en daarbij stellen wij niet alleen ons hart, maar ook ons kerkgebouw open voor hen die daar behoefte aan hebben. Wij bieden onze medemens niet alleen een luisterend oor, maar ook een plek om samen te zijn.

Op zondag ontmoeten wij God en elkaar in onze vertrouwde Ontmoetingskerk. Op de andere dagen zien wij elkaar tijdens tal van activiteiten zoals het Open Huis, het Kookhuis, het Inloophuis, de gespreksgroepen, de soosmiddag en de werkgroep Kerk en Hobby.
Door deel uit te mogen maken van een warme geloofsgemeenschap in een vaak koude wereld voelen wij ons als kerkleden geborgen. Om dat alles in stand te kunnen blijven houden is het van belang dat al onze leden, een ieder naar vermogen en draagkracht, hun financiële steentje bijdragen.

Uw toezegging voor 2020 kunt u invullen op het formulier bij deze brief of deze e-mail. Steeds meer leden geven er de voorkeur aan om hun bijdrage via de e-mail te regelen en dat wordt, in het kader van de Groene Kerk, enorm door ons gewaardeerd. Denkt u er ook eens aan om uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een periodieke gift. Het voordeel voor u is dat deze
schenkingen volledig aftrekbaar zijn van uw belasting en dus niet, zoals bij standaardgiften het geval is, slechts gelimiteerd aftrekbaar. Prettig voor u en het scheelt uw kerk niet alleen veel werk, maar geeft ook zekerheid m.b.t. de inkomsten. Graag helpen wij u om dit te realiseren.


Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Sterrenburg

Hans van Rossum, kerkrentmeester hrossum@gmail.com, tel. 078-6176885
Jeanette Warmels, voorzitter kerkenraad: jwarmels@cordata.nl
terug