Gemeentegesprek 2020 Gemeentegesprek 2020

Gemeentegesprek 2020

Gemeentegesprekken 2020: “Een goed verhaal”
Een aantal jaren achtereen zijn er in onze wijkgemeente gemeentegesprekken gehouden. Vorig jaar zijn die om allerlei praktische redenen overgeslagen. Om even in uw herinnering te roepen wat een gemeentegesprek ook alweer is: Een gesprek over een geloofsonderwerp door een willekeurige groep van minimaal 5 en maximaal 12 gemeenteleden onder leiding van de wijkpredikant.

Bij een gemeentegesprek gaat het niet om kennis verwerven, hoewel je er best wijzer van wordt.
Ook is het geen discussie over opvattingen en standpunten. Het gaat er vooral om met elkaar te delen wat het gespreksonderwerp voor ieder betekent. Tegelijk leren we elkaar kennen en horen we hoe anderen over het onderwerp denken. Een gemeentegesprek biedt zo de mogelijkheid om je eigen opvattingen en die van anderen te combineren. Het zet je aan het denken waardoor je tot nieuwe inzichten kunt komen en het kan aanleiding zijn voor een vervolggesprek.

Dit voorjaar, van 1 tot en met 27 maart hopen we weer met deze gesprekvorm te starten. Om u zoveel mogelijk gelegenheid te bieden een gesprek bij te wonen zijn de gemeentegesprekken op verschillende weekdagen in de middag en in de avond gepland. Namelijk op:
  • Woensdag 4 maart 2020
  • Dinsdag 10 maart 2020
  • Maandag 16 maart 2020
  • Donderdag 26 maart 2020
Telkens ’s-middags van 14.00 uur tot 16.00 uur
en ’s-avonds van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Alle gesprekken zullen in de Ontmoetingskerk plaatsvinden.  

Het gespreksthema is dit keer het jaarthema van de Protestantse Kerk: “Een goed verhaal”.
Dat thema verwijst naar de Bijbel als goed verhaal over God en mensen. Het kan ook verwijzen naar dat ene verhaal uit de Bijbel dat bijzondere betekenis voor je heeft. En ook kan het verwijzen naar je eigen verhaal over wat voor jou belangrijk is en zin geeft aan je leven. Het thema “Een goed verhaal” nodigt ons uit om in ontmoeting en onderling gesprek, die verhalen te delen.
Hoe kunt u zich opgeven?
Voor een goede organisatie is opgave vooraf nodig. Vanaf 5 januari tot 2 februari 2020 staat een bord in de hal van de Ontmoetingskerk. Op dit bord zijn per datum en periode 12 uitnodigingen beschikbaar. U bent vrij om uit alle beschikbare mogelijkheden uw keuze te maken. U meldt zich aan door de uitnodigingskaart van de datum en tijd van uw keuze in te vullen met uw naam, emailadres en telefoonnummer en deze daarna in de daarvoor bestemde bus te doen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, u op deze wijze aan te melden dan kunt u dat ook doen via emailadres: gemeentegesprekken@ontmoetingskerk-dordrecht.nl Uw aanmelding wordt dan natuurlijk alleen genoteerd als op uw voorkeursdatum en tijd, nog plaats is. Het is daarom verstandig om bij aanmelding per mail een alternatieve keuze toe te voegen.
De inschrijving sluit op 3 februari 2020.

Door gesprekken op verschillende dagen en tijden te organiseren is geprobeerd een ruim aanbod aan mogelijkheden voor deelname te bieden. De eindtijden van de avondgesprekken zijn afgestemd op tijden van het openbaar vervoer zoals nu bekend. De buslijnen 5 en 7 stoppen vlak voor de kerk.
Maar u kunt zich ook opgeven voor de autorijdienst via telefoon: 078-6174600

Wij hopen op enthousiaste deelname en goede gesprekken.

Kees Streefkerk
Hans van Dijke
terug