Gemeentegesprek Gemeentegesprek

Gemeentegesprek

Sinds 2014 wordt door de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg Gemeentegesprekken georganiseerd. Deze gesprekken zijn bedoeld als momenten van ontmoeting, gesprek en inspiratie voor gemeenteleden van de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg en andere belangstellenden. Het zijn zeker geen studie- of discussiegesprekken.
Centraal staat uw beleving en die van anderen, over geloven.
Gemeentegesprekken worden gehouden in de Ontmoetingskerk, telkens op een middag en een avond van dezelfde dag. Zo hebt u de gelegenheid te komen op een voor u geschikt tijdstip. Er zijn vier gespreksdagen die onderling zo zijn gekozen dat mensen die door vakantie het gesprek hebben gemist ook nog gelegenheid is een gesprek bij te wonen. Er zijn dus vier middagen en vier avonden.
De gesprekken zijn zo georganiseerd dat alle vier 'kwartieren' van de wijk aan bod komen. (Zie voor de indeling van kwartieren het jaarboekje 2015-2017 of hier op de website). Het idee daarachter is dat u zo in gesprek bent met mensen uit uw eigen omgeving. Maar als u de bijeenkomst van uw 'eigen' kwartier niet kan bijwonen, bent u hartelijk welkom op één van de andere dagen bij een ander kwartier.
Elk Gemeentegesprek wordt afgesloten met een hapje en een drankje in de ontmoetingsruimte van de kerk. De wijkpredikant is op alle gespreksdagen aanwezig. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. Ook voor wie niet op eigen gelegenheid kan komen, is vervoer te regelen.
Wij hopen dat de Gemeentegesprekken voorzien in verrassende en inspirerende ontmoetingen.
Namens de kerkenraad,
Hans van Dijke, voorzitter Taakgroep Pastoraat
terug