Heilige doop, huwelijk, overlijden Heilige doop, huwelijk, overlijden

Heilige doop, huwelijk, overlijden

Heilige Doop

Door de bediening van de doop worden mensen opgenomen in de gemeente van Christus. De doop kan worden aangevraagd via contactpersoon, ouderling of onze wijkpredikant (vacant). Tijdens de vacante periode via: 06-15013610 (Hans van Dijke) of 078-6180380 (Ger in ’t Veld) Email: pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 Aan de bediening van de doop gaan één of meer gesprekken vooraf van de predikant met de (ouders van de) dopelingen. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld.

Huwelijksinzegening

De kerkelijke inzegening van een huwelijk kan worden aangevraagd bij de wijkpredikant.(vacant).  Tijdens de vacante periode via: 06-15013610 (Hans van Dijke) of 078-6180380 (Ger in ’t Veld) Email: pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Overlijden

Na het overlijden van een lid van onze gemeente is er in de eerstvolgende zondagmorgendienst voorafgaande aan de gebeden een moment van gedachtenis.
Voorafgaande aan een begrafenis of crematie kan in de Ontmoetingskerk of elders een uitvaartdienst worden gehouden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de wijkpredikant. (vacant). Tijdens de vacante periode via: 06-15013610 (Hans van Dijke) of 078-6180380 (Ger in ’t Veld) Email: pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
 
terug