GEMEENTEGESPREKKEN GEMEENTEGESPREKKEN

Gemeentegesprekken in 2021.

Ook dit jaar zijn er weer gemeentegesprekken. Dit keer over het, in deze tijd wel zeer toepasselijke,
jaarthema van de Protestantse kerk, namelijk: “Het goede leven”
Een gemeentegesprek is een eenmalig gesprek met een willekeurige groep van vijf tot twaalf
gemeenteleden onder leiding van de wijkpredikant. Geen discussie over meningen, maar wel een
gesprek dat je tot nieuwe inzichten brengt en dat ook aanleiding kan zijn voor een vervolggesprek.
Rekening houdend met de ontwikkelingen rond het Coronavirus, maar hoopvol dat het lukt, zijn de
gesprekken op deze datums in de Ontmoetingskerk gepland:
 Donderdag 18 februari 2021
 Maandag 22 februari 2021
 Woensdag 24 februari 2021
 Dinsdag 2 maart 2021
Elke datum is er een middaggesprek van 14.00-16.00 uur en een avondgesprek van 19.00-21.30 uur.
Voor elk gesprek zijn maximaal 12 plaatsen beschikbaar en om dat goed te organiseren kunt u zich
tot 7 februari 2021 aanmelden. Klik op: HIER AANMELDEN en vul op het getoonde formulier al uw
gegevens in en kies één voorkeur en één alternatieve mogelijkheid. Verzend het formulier met de
knop VERZENDEN onderaan. U hoort zo snel mogelijk na 7 februari hoe het verder gaat.
De planning is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond Corona, de voorschriften van de
overheid met betrekking tot activiteiten en samenkomsten en de besluiten van de Landelijke kerk
en de kerkenraad. Bij de gesprekken worden de regels van het RIVM strikt gevolgd.
Wij hopen op enthousiaste deelname en goede gesprekken.
Kees Streefkerk
Hans van Dijke 0615013610
terug