WELKOM

WELKOM
LAATSTE NIEUWS

De kleine kerkenraad heeft besloten, gezien de ontwikkelingen rondom het corona-virus, alle kerkdiensten uitsluitend online (dus zonder bezoekers) aan te bieden.
Voor alsnog geldt dit tot nadere berichtgeving.
De kerkdiensten zijn via www.kerkomroep.nl en youtube te volgen. 
U kunt zich weer opgeven voor gemeentegesprekken lees hier verder.
Duurzaamheid, zonnepanelen op de Ontmoetingskerk 

 


In ons kerkgebouw is nu een aparte Stilteruimte voor rust en bezinning.Lees hier meer.
De kerk is alle dagen open, uitzonderingen worden in de agenda rechts aangekondigd.
Maandag tm vrijdag van 10.00-12.00 uur, zaterdag van 13.30 u-15.30 u .
 
Missie & Visie Protestantse wijkgemeente Sterrenburg

Wij zijn een Protestantse Wijkgemeente, onze missie is:
Wij willen in Sterrenburg een open gastvrije geloofsgemeenschap zijn, betrokken op God, op elkaar en op de samenleving. Onze inspiratiebronnen zijn de Bijbel en de woorden en daden van Jezus, in openheid voor de Geest van God.
Onze visie: lees meer
terug