Communicatie Communicatie

Communicatie - Kerk op Dordt en Wijkbrief

Op deze pagina staat praktische informatie over de communicatie binnen onze wijkgemeente.

Verschijningsdata kerkblad

Ons kerkblad Kerk op Dordt verschijnt eenmaal per twee tot drie weken. Op de website van Kerk op Dordt is vermeld op welke data de kopij moet worden aangeleverd, en op welke datum het kerkblad verschijnt.

Inleveren wijkberichten uiterlijk op woensdag 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
Aanleveren via Cor den Dopper, Jupiterlaan 18, 3318 JC, e-mail: .
Ook bedankberichtjes kunnen, mits er plaatsruimte is, onder de wijkberichten worden opgenomen.

Verschijningsdata wijkbrief 2018

De wijkbrief van onze wijkgemeente Sterrenburg verschijnt viermaal per jaar. Hieronder is vermeld op welke data de kopij moet worden aangeleverd, en op welke datum de wijkbrief moet zijn bezorgd.

Uitgave Kopij inleveren Bezorgd (streefdatum)
Pasen 2018 1 maart 26 maart
Zomer 2018 24 mei 18 juni
September 2018 (Startnummer) 23 augustus 17 september
Kerst 2018 22 november 17 december

 

Beheer website

Voor contact met de beheerders van deze website kun je een email sturen aan:

terug