Actuele berichtgeving rond Corona virus Actuele berichtgeving rond Corona virus

Alle activiteiten afgelast

Goede gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,

De wereld wordt hard geraakt door het Coronavirus, dichtbij en ver weg.  Door alle maatregelen die noodzakelijk werden, zijn onze kernwaarden – ontmoeting met God en elkaar in de kerkdiensten, onderlinge verbondenheid en een grote betrokkenheid op elkaar – flink onder druk komen te staan.

Ondanks dat alles  willen we als kerk graag  in de wijk present blijven voor gemeenteleden en wijkbewoners.
De kerkenraad heeft daarom besloten om met ingang van maandag 16 maart ons kerkgebouw dagelijks (7 dagen per week) open te stellen van 10.00u-12.00u als een plek van rust en bezinning.Zaterdag van 13.30-15.30 en op zondag is de kerk geopend van 11.00-12.00u, vanaf 10.00u kunt u thuis online een korte dienst volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
U kunt een kaarsje aansteken en/of een gebedsintentie in het voorbedenboek schrijven. Wie dat wil, kan ook een gebedsintentie doorgeven per email via gebeden@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.
Er zullen geen verdere activiteiten plaatsvinden. Wel zal de predikant, ds. Kees Streefkerk, zoveel als mogelijk op de genoemde openingstijden in het kerkgebouw aanwezig zijn.

Doordat er in elk geval tot en met 5 april geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, komt de inzameling van producten voor de voedselbank ook onder druk te staan. De schappen van de voedselbanken zijn nagenoeg leeg en het aantal klanten van de voedselbank neemt steeds verder toe.
Met het oog daarop staan tijdens de genoemde openingstijden van het kerkgebouw in de hal van de kerk de kratten voor de inzameling voor de voedselbank waarin u  de producten kunt deponeren.
Alvast zeer bedankt voor uw medewerking; de klanten van de voedselbank rekenen op u.

De kerkenraad heeft ook besloten om in de loop van deze week een nieuwsbrief bij alle gemeenteleden te laten bezorgen. Hiervoor zullen wij gebruik maken van de ons bekende mailadressen. Indien wij niet over uw mailadres beschikken, dan ontvangt u een papieren exemplaar in de bus via uw contactpersoon. Mocht u een papieren exemplaar ontvangen en beschikken over een mailadres, dan vragen wij u – met het oog op berichtgeving in de komende weken – per omgaande een mailadres aan ons door te geven  via de website https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/zondagsbrief. Daar kunt u vervolgens in het invulveld uw mailadres opgeven.

Namens de kerkenraad
Jeanette Warmels, voorzitter
Marco Molendijk, scriba
terug