Aanpassing kerkdiensten Aanpassing kerkdiensten
Goede gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,

Op zondag 15 maart heeft  de kerkenraad het besluit genomen om de ochtenddiensten en de vespers tot en met 31 mei niet door te laten gaan.

Dit is een moeilijke beslissing geweest, een kerkdienst schrap je niet zomaar. De kerkdiensten vormen immers het hart van ons gemeentezijn. In onze kerkdiensten houden wij de lofzang gaande en ontmoeten we God in Woord en Sacrament. Gezien de aangescherpte richtlijnen vanuit het RIVM en de daarmee samenhangende adviezen vanuit onze landelijke kerk hebben wij dit besluit genomen.

Voor de  berichtgeving maakt de kerkenraad gebruik van verschillende kanalen (het kerkelijke netwerk, de website, facebook, bekende e-mailadressen). Met het oog op gemeenteleden die wij niet kunnen bereiken via deze kanalen vragen wij aan onze gemeenteleden dit bericht ook mondeling te verspreiden. Via deze wegen zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Ook een aantal kerkelijke activiteiten zoals het Kookhuis en het Open Huis  zullen in de maand maart  niet doorgaan. Betrokkenen worden op de hoogte gebracht. De gemeenteavond van woensdag  1 april komt door de aangescherpte maatregelen ook te vervallen.

Een ieder die getroffen is door het Coronavirus bidden wij de troostvolle nabijheid van God en goede mensen toe.

Vanaf zondag 22 maart worden er kerkdiensten gehouden die online zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube (zoek op: youtube ontmoetingskerk dordrecht) als onze site niet bereikbaar is.

Namens de kerkenraad,
Jeanette Warmels, voorzitter
Marco Molendijk, scriba

Datum eerste publicatie: 15 maart 2020
Datum laatste aanpassing: 24 maart 2020
terug